διερευνώντας-την-ενσυναίσθηση-μέσα-α

ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

Η παρούσα εργασία έχει δημοσιευτεί στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, με Διεθνή συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, το 2016. Σκοπός της είναι η υποθετική εφαρμογή της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία». Η εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου θα πραγματοποιηθεί σε μια ομάδα εκπαιδευομένων γονέων στο πλαίσιο των συναντήσεων του προγράμματος «Σχολές Γονέων». Αρχικά και σύμφωνα με τα στάδια της μεθόδου θα γίνει ο προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση του θέματος της ενσυναίσθησης και στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι γονείς θα εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με αυτό.

Έπειτα, ακολουθεί ο προσδιορισμός των υποθεμάτων και κριτικών ερωτημάτων βάσει των οποίων θα γίνει η επιλογή και μετέπειτα η επεξεργασία των έργων τέχνης. Παρουσιάζονται, επίσης, οι προσδοκίες και οι στόχοι που αναμένεται να εκπληρωθούν με την παρατήρηση του κάθε ένα από τα έργα τέχνης. Στη συνέχεια, περιγράφεται το στάδιο της επεξεργασίας των έργων τέχνης που θα γίνει βάσει της σύντομης τεχνικής, VisibleThinking (Perkins, 1994). Η εργασία ολοκληρώνεται με την περιγραφή του τελευταίου σταδίου της μεθόδου, αυτό της πραγματοποίησης του κριτικού αναστοχασμού καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

 

 

Για να διαβάσετε ή να κατεβάστε ολόκληρο το άρθρο πατήστε Άνοιγμα/Λήψη

 

Δείτε επίσης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

 

 

 Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα 

Ειδική Παιδαγωγός ΠΕ02.50 & ΠΕ01.50

  M.Ed. Παιδαγωγικής ψυχολογίας  

M.Ed. Εκπαίδευσης Ενηλίκων