ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

Η εφηβεία είναι η κρίσιμη εποχή των αλλαγών για ένα άτομο σε ψυχικό, συναισθηματικό και σωματικό επίπεδο. Ο έφηβος ανακαλύπτει ανάγκες και θέλω, τα οποία μπορεί να μην είχε παρατηρήσει έως εκείνη τη στιγμή.

Διαβάστε Περισσότερα