ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Το κάθε άτομο, με βάση τις εμπειρίες του από την παιδική κιόλας ηλικία, δημιουργεί κάποια σχήματα, δηλαδή έναν συγκεκριμένο τρόπο σκέψης.

Διαβάστε Περισσότερα

ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η αναγκαιότητα και η δυνατότητα εκπαίδευσης χαρισματικών μαθητών στο ελληνικό Γενικό Σχολείο καθιστά απαραίτητη τη δημιουργία κατάλληλα προσαρμοσμένων ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Διαβάστε Περισσότερα

Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Από το 6ο μέχρι το 12ο έτος, θεωρείται ότι το άτομο διασχίζει την προεφηβική του περίοδο. Σε αυτά τα χρόνια υπάρχουν αρκετές διακυμάνσεις σε σωματικό, γνωστικό, ψυχολογικό και συναισθηματικό επίπεδο.

Διαβάστε Περισσότερα