Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Από το 6ο μέχρι το 12ο έτος, θεωρείται ότι το άτομο διασχίζει την προεφηβική του περίοδο. Σε αυτά τα χρόνια υπάρχουν αρκετές διακυμάνσεις σε σωματικό, γνωστικό, ψυχολογικό και συναισθηματικό επίπεδο.

Διαβάστε Περισσότερα

ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

Η εφηβεία είναι η κρίσιμη εποχή των αλλαγών για ένα άτομο σε ψυχικό, συναισθηματικό και σωματικό επίπεδο. Ο έφηβος ανακαλύπτει ανάγκες και θέλω, τα οποία μπορεί να μην είχε παρατηρήσει έως εκείνη τη στιγμή.

Διαβάστε Περισσότερα