ΔΕΠ-Υ & ΔΥΣΛΕΞΙΑ: ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ

Στην περίπτωση της συννοσηρότητας, οι δυσκολίες για το παιδί είναι περισσότερες διότι εμφανίζονται περισσότερα συμπτώματα τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργικότητα του.

Διαβάστε Περισσότερα