Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κατά το παρελθόν στην Ευρώπη, η μετανάστευση αντιμετωπιζόταν ως ένα προσωρινό φαινόμενο, γι’ αυτό και η εκπαίδευση των μεταναστών παρουσίαζε ενταξιακό χαρακτήρα.

Διαβάστε Περισσότερα

ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Η πολυπολιτισμικότητα και η διαπολιτισμικότητα, αποτελούν δύο έννοιες οι οποίες συχνά θεωρούνται ταυτόσημες μεταξύ τους, ωστόσο στην πραγματικότητα είναι αρκετά διακριτές

Διαβάστε Περισσότερα