ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η έννοια της αναγνωστικής δεξιότητα και ερευνώνται τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν τα άτομα με καλή αναγνωστική δεξιότητα αλλά και τα ελλείμματα που παρουσιάζουν τα άτομα με αναγνωστικές δυσκολίες. Φαίνεται πως οι ικανοί αναγνώστες αξιοποιούν συγκεκριμένες στρατηγικές για να κατανοήσουν τα γραπτά κείμενα ενώ οι αδύναμοι αναγνώστες δεν είναι σε θέση να αξιολογήσουν σωστά τις στρατηγικές που χρειάζεται να εφαρμόσουν. Ειδικότερα, οι τελευταίοι εμφανίζουν ελλείμματα στην αποκωδικοποίηση και την αναγνωστική ευχέρεια που οφείλεται σε νευρολογικά, γενετικά και περιβαλλοντικά αίτια. Έτσι, η ανάγνωση φαίνεται πως προκύπτει από συνάρτηση πολλών παραγόντων που αφορούν τη βασική αναγνωστική κατανόηση αλλά και την κατανόηση συγκεκριμένων γλωσσικών πληροφοριών.

Η εργασία δημοσιεύτηκε στο 7ο Διεθνές Συνέδριο, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, στη Λάρισα 15-17 Οκτωβρίου 2021, http://synedrio.eepek.gr

 

Δείτε ολόκληρο το άρθρο εδώ: ΑΝΟΙΓΜΑ/ΛΗΨΗ

 

 

 Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα 

Ειδική Παιδαγωγός ΠΕ02.50 & ΠΕ01.50

  M.Ed. Παιδαγωγικής ψυχολογίας

M.Ed. Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Βασιλά Ελπίδα

Ειδική Παιδαγωγός ΠΕ02.50

M.Ed. Ειδικής Αγωγής  

Νικολάου Αικατερίνη

Ειδική Παιδαγωγός ΠΕ02.50

M.Ed. Ειδικής Αγωγής  

 

Δείτε επίσης:Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ