εκπαίδευση-μέσα-από-την-τέχνη-σε-ομάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

Το παρόν άρθρο έχει δημοσιευθεί στα πρακτικά του  2ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου, με Διεθνή Συμμετοχή, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, το 2016. Αναφέρεται στον τρόπο αντιμετώπισης ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων. Ορισμένα εξ αυτών προέρχονται από τη σύσταση της ομάδας, η οποία επηρεάζει τη μαθησιακή διαδικασία αφού οι εκπαιδευόμενοι έχουν διαφορετική πολιτισμική προέλευση.

Τα προβλήματα που θα προκύψουν θα αντιμετωπιστούν από τον εκπαιδευτή με ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας. Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτής καλείται να αντιμετωπίσει ένα από τα αναδυόμενα προβλήματα καλύπτοντας δύο τρίωρα στη μέση του προγράμματος εφαρμόζοντας τη μέθοδο Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας (Κόκκος, 2009). Για αυτόν τον σκοπό θα αξιοποιηθεί ένα έργο τέχνης, η επεξεργασία του οποίου θα πραγματοποιηθεί με την τεχνική Visiblethinking (Perkins, 1994).

Οι μαθησιακές ομάδες ανάλογα με τη σύσταση που έχουν επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία. Είναι δυναμικές ομάδες που αποτελούνται από άτομα που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λόγω εμπειριών και υποκινούνται από συγκεκριμένους στόχους ή κίνητρα. Ένας εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει αναπτύξει τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις της διδασκαλίας από την πλευρά οποιουδήποτε μέλους της ομάδας. Οι ενεργητικές τεχνικές έχουν πολλές δυνατότητες και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές αν αξιοποιούνται.

Αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα, προωθούν τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση αλλά και τη μάθηση μέσω της πράξης. Αξιοποιούνται οι εμπειρίες των συμμετεχόντων και διαμορφώνεται ένα μαθησιακό κλίμα επικοινωνίας. Σύμφωνα με σχετικές θεωρίες για την εκπαίδευση ενηλίκων και της μετασχηματίζουσας μάθησης (Κόκκος, 2005β) το σύστημα με το οποίο αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα, μας οδηγεί πολλές φορές σε λανθασμένα συμπεράσματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δυσλειτουργική ένταξή μας σε αυτήν. Για να αποφευχθεί το παραπάνω, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα βήματα για τη μετασχηματίζουσα μάθηση και να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε ή και να απαλλαγούμε ίσως από προκαταλήψεις και παγιωμένες αντιλήψεις.

Για να διαβάσετε το άρθρο και το σχεδιάγραμμα της διδασκαλίας πατήστε Άνοιγμα/Λήψη

 

Δείτε επίσης: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

 

 Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα 

Ειδική Παιδαγωγός ΠΕ02.50 & ΠΕ01.50

  M.Ed. Παιδαγωγικής ψυχολογίας  

M.Ed. Εκπαίδευσης Ενηλίκων