προφορική-επικοινωνία-και-δυσλεξία

ΜΗΝΥΜΑ ΕΣΤΑΛΗ, ΟΜΩΣ… ΕΛΗΦΘΗ;

 

Τι εμποδίζει τα παιδιά με δυσλεξία να ανταποκριθούν στους ρόλους της επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης και ως επακόλουθο αυτού εμφανίζονται προβλήματα και στον ψυχοκοινωνικό τομέα (αίσθημα ματαίωσης, άγχος, προβλήματα συμπεριφοράς);

 

 

Στο παρόν δημοσιευμένο άρθρο στο συνέδριο “Νέος Παιδαγωγός”,  διαπιστώνεται η σχέση της δυσλεξίας με τις δυσκολίες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αναφορικής επικοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνονται οι βασικές δυσκολίες των μαθητών με δυσλεξία στην ανάγνωση και στον γραπτό λόγο. Στη συνέχεια επισημαίνονται οι βασικοί τομείς στους οποίους παρουσιάζουν έλλειμμα οι μαθητές με δυσλεξία και συνιστούν προαπαιτούμενο στη διαδικασία της αναφορικής επικοινωνίας.

Το εργαλείο που χορηγήθηκε για τον εντοπισμό και την περιγραφή των διαφορών που πιθανώς υπάρχουν στις δεξιότητες αναφορικής επικοινωνίας των παιδιών με και χωρίς δυσλεξία είναι το τεστ παραπεμπτικής επικοινωνίας (Test of Referential Communication, TREC). Ακολουθούν η μέθοδος και τα αποτελέσματα της έρευνας και η ανάλυση των ευρημάτων.

Για να διαβάσετε το άρθρο, κατεβάστε το pdf, Άνοιγμα/Λήψη

 

Δείτε επίσης: ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ

 

 

 Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα 

Ειδική Παιδαγωγός ΠΕ02.50 & ΠΕ01.50

  M.Ed. Παιδαγωγικής ψυχολογίας

M.Ed. Εκπαίδευσης Ενηλίκων