ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3000-1100 π.Χ.)

5. Ο ΜYΚΗΝΑΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Η ενότητα διδάχθηκε με τον τρόπο που ακολουθεί σε μία διδακτική ώρα σε μαθητές Ειδικού Γυμνασίου.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Το συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα μαθήματος απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής Αγωγής καθώς και σε μαθητές της Γ’ Δημοτικού.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ:

Οι μαθητές τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής αγωγής να κατανοήσουν το μυκηναϊκο κόσμο. Μέσα από τις ομάδες εργασίας οι εκπαιδευτικοί θα αντιληφθούν το κατά πόσο οι μαθητές κατανόησαν τα όσα διδάχτηκαν και οι μαθητές θα μάθουν να εργάζονται περισσότερο ομαδοσυνεργατικά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Ξεκινώντας ο εκπαιδευτής το μάθημα καλωσορίζει τους μαθητές και κάνει μια σύντομη εμπλουτισμένη εισήγηση με τι θα ασχοληθούν στην επόμενη διδακτική ώρα.

Ο εκπαιδευτής κάνει μία σύντομη αναδρομή του προηγούμενου μαθήματος και εξηγεί στους μαθητές ποια είναι τα βασικά στοιχεία του μυκηναϊκού κόσμου.

Στη συνέχεια τους μοιράζει το παρακάτω σχεδιάγραμμα για να κατανοήσουν ευκολότερα οι μαθητές το αντικείμενο του μαθήματος.

Αφού οι μαθητές κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μαθήματος στη συνέχεια ο εκπαιδευτής προχωρά στην ανάθεση εργασιών.

Με αυτόν τον διαδραστικό τρόπο και με τη βοήθεια του σχεδιαγράμματος οι μαθητές θα κατανοήσουν ευκολότερα και μόνοι τους τα βασικά χαρακτηριστικά του μαθήματος.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3000-1100 π.Χ.)

Ο ΜYΚΗΝΑΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

(1600-1100 π.Χ)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ,ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Πρώτος μεγάλος ελληνικός αποικισμός

Σημαντικότερο κέντρο της εποχής = Μυκήνες

Ανασκαφές = Ερρίκος Σλήμαν

Πλούσιοι βασιλικοί τάφοι

Περίοδος ανακτόρων

Επίδραση από τη μινωική Κρήτη στην τεχνολογία, τη γραφή και τέχνη

Δημιούργησαν οχυρωμένες ακροπόλεις και θολωτούς τάφους

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ

Γεωργία

Κτηνοτροφία

Ναυτιλία και εμπόριο

Ελεφαντουργία

Μεταλλουργία

Λιθοτεχνία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΗΣ

Κοινή γλώσσα

Κοινή θρησκεία

Oμοιομορφία στην κοινωνικοπολιτική οργάνωση

Oμοιομορφία στους θεσμούς

Η ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άναξ

Αυλικοί

Ιερατείο

Δήμοι

Δούλοι

Η ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΓΡΑΦΗ Β’

Πήλινες επιγραφές γραμμένες σε Γραμμική γραφή Β΄

Αποκρυπτογράφηση της από τους Βρετανούς  Μάικλ Βέντρις και Τζον Τσάντγουικ

Η γραφή είναι συλλαβική

Γνώση γραφής = εξειδικευμένοι γραφείς

Εξαφανίστηκε γύρω στο 1200 π.Χ

Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Εξαπλώθηκαν στη θάλασσα

Ίδρυσαν αποικίες και εμπορικούς σταθμούς

Ταξιδεύουν πολύ

Αναπτύσσουν σχέσεις με άλλους λαούς

Το 1200 π.Χ όμως εμφανίζεται μια κάμψη

Ανάκτορα, ακροπόλεις και οικισμοί καταστρέφονται

Εξαφανίζεται και η Γραμμική γραφή Β

Αιτίες: Κάθοδος των Δωριέων

Εσωτερικές αναταραχές

Επιδρομές από τους λαούς της θάλασσας

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1) Να υποθέσεις ότι είσαι αρχαιολόγος και ότι μόλις ανακάλυψες έναν θολωτό τάφο. Τι βρήκες μέσα;

2) Σχεδίασε μια πυραμίδα και τοποθέτησε ιεραρχικά τις τάξεις της μυκηναϊκής κοινωνίας ( Λαός, Δούλοι, Άναξ, Ιερατίο, Αυλικοί).

3) Οργανώνουμε μια επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών ή σ’ ένα μουσείο με έργα της μυκηναϊκής τέχνης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Μαϊστρέλης, Σ., Καλύβη, Ε., & Μιχαήλ, Μ. (2014)Από τη Μυθολογία στην Ιστορία. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος»

Κατσουλάκος, Θ.,Κοκκορού-Αλευρά, Γ., &Σκουλάτος, Β. (2011). Αρχαία Ιστορία.Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος»

 

Σταματούλα Μπάτζιου, Φιλόλογος