Η Μπάτζιου Σταματούλα αποφοίτησε το 2012 από το τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Συνέχισε την εκπαίδευσή της στο τμήμα Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιολογικών Χώρων του Δ.Ι.Ε.Κ Μεγαλόπολης. Ενώ το 2020, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Επιστήμες Αγωγής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Έχει αποκτήσει από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη τυπικής εκπαίδευσης και Πιστοποίηση αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο τμήμα Συντήρηση Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων. Είναι ενταγμένη στο μητρώο εισηγητών ΛΑΕΚ .

Έχει εργαστεί ως ιδιωτική υπάλληλος στο χώρο της εκπαίδευσης και ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων σε Δ.Ι.Ε.Κ.

Έχει παρακολουθήσει πολλές επιμορφώσεις, σεμινάρια και ημερίδες για την εκπαίδευση ενηλίκων, την ειδική αγωγή την Ιστορία και την Αρχαιολογία.

Σήμερα παραδίδει φιλολογικά μαθήματα σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εργάζεται και ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων στα Δ.Ι.Ε.Κ.