αυτισμοσ-επικοινωνια-γλωσσικη-εξελιξη

ΑΥΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τα παιδιά με αυτισμό παρουσιάζουν συχνά δυσκολίες στη χρήση και στην κατανόηση της γλώσσας. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοούν πάντα το νόημα των λέξεων καθώς θα πρέπει να δουλεύουμε μαζί τους την άρθρωσή τους και τον τονισμό. Μπορεί να φαίνεται δύσκολο να δουλεύεις με αυτά τα παιδιά είτε είσαι εκπαιδευτικός είτε είσαι γονιός, όμως είναι τόσο ελκυστικό γιατί τα παιδιά έχουν να σε διδάξουν πολλά περισσότερα από ότι μπορείς να φανταστείς!

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ:

Δυσκολίες στην κατανόηση της γλώσσας, οι οποίες μπορεί να είναι σημασιολογικές/πραγματολογικές. Αυτό σημαίνει ότι αδυνατούν να καταλάβουν το νόημα των λέξεων.

Έχουν συνηθίσει:

Να μιλάνε με λόγο ακριβή, χρησιμοποιώντας πάντα κυριολεξία. Η μεταφορά στον λόγο τους δεν έχει θέση διότι δυσκολεύονται να κατανοήσουν την μεταφορική έννοια των λέξεων και των γεγονότων. Ο λόγος μας προτείνεται να είναι περιεκτικός και ουσιαστικός.

Όσον αφορά την αυθόρμητη ομιλία:

Η αυθόρμητη ομιλία ή η ομιλία με σκοπό την επικοινωνία εμφανίζεται πολύ λίγο ή καθόλου. Πολύ συχνά μάλιστα ο λόγος τους καθίσταται επαναληπτικός και στερεοτυπικός (παλιλαλία, ηχολαλία).

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ:

Παρατηρείται ότι τα παιδιά με αυτισμό:

Δυσκολεύονται στη χρήση αντωνυμιών, προθέσεων και συνδέσμων.

Δυσκολεύονται στην άρθρωση και στον τονισμό.

Θέλουν να μιλούν μόνο για τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους (κυρίως παιδιά με Asperger).

Δυσκολεύονται να αντλήσουν πληροφορίες από εκφράσεις προσώπου ή στάσεις σώματος.

Έχουν περιορισμένη ή καθόλου βλεμματική επαφή κατά την ομιλία ή ακρόαση.

Έχουν περιορισμένη ή καθόλου χρήση χειρονομιών κατά την ομιλία.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

MITCHELL, S., BRIAN, J., Ph.D., ZWAIGENBAUM, L., et. al. (2006). Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics: Early Language and Communication Development of Infants Later Diagnosed with Autism Spectrum Disorder. April 2006 – Volume 27 – Issue 2 – p S69-S78.

 

Δείτε επίσης: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΟΜΙΛΙΑΣ & ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 7 ΕΤΩΝ

 

Παπαδάτου – Κοντού Ντένια

Κοινωνική Ανθρωπολόγος-

Ειδική Παιδαγωγός

M.Ed. Ειδικής Αγωγής