Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

 

Μέσω ψυχοκινητικών ασκήσεων και συγκεκριμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν κινητικές δεξιότητες και να βελτιώσουν τη φυσική κατάσταση και αυτοαντίληψή τους. Η παρέμβαση θα ήταν καλό να γίνεται από τη στιγμή που αντιληφθεί ο γονιός ή ο εκπαιδευτικός ότι το παιδί παρουσιάζει δυσκολίες στην κίνησή του.

 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ:

Βασικές κινητικές δεξιότητες:

Μετακίνησης ( άλμα, κουτσό, βάδισμα, τρέξιμο, συνεχή άλματα)

Χειρισμού (κλωτσιά μπάλας και ρίψη αυτής, πάσα βόλεϊ, αναπήδηση)

Σταθεροποίησης (διάταση, στροφή, αιώρηση, ισορροπία «ξεκίνημα-σταμάτημα»)

ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:

Τα παιδιά εξελίσσουν την κίνησή τους με αποτέλεσμα τη μυϊκή αντοχή και δύναμη,  την ταχύτητα αντίδρασης και κίνησης.

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ:

Η γνωστική μάθηση εξελίσσει/βελτιώνει την ικανότητα των παιδιών ως προς την σκέψη, κρίση και ενέργεια. Τα παιδιά μαθαίνουν να συγχρονίζουν το σώμα τους, το χώρο που θα κινηθούν και το χρόνο.

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ:

Η συναισθηματική Ανάπτυξη είναι η αλληλεπίδραση και η αποτελεσματική αντίδραση του εαυτού σε σχέση με άλλους (η ποσότητα και η ποιότητα των ερεθισμάτων παίζει σημαντικό ρόλο στα παιδιά θέλοντας να καταλάβουν αν ελέγχουν ή ελέγχονται).

  

Η κοινωνικοποίηση των παιδιών είναι εξίσου σημαντική καθώς η εκπαίδευση του χαρακτήρα , το ήθος, η ομαδικότητα και η στάση τους απέναντι σε γεγονότα τα καθιστά έτοιμα σε οποιαδήποτε διαδικασία (παιχνίδι ομαδικό).

Ακόμα και αν νιώσει το παιδί ότι δυσκολεύεται και ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει του υπενθυμίζουμε ότι είμαστε εκεί για να το βοηθήσουμε και ότι σημασία έχει η προσπάθεια και όχι το αποτέλεσμα. Είναι καλό ο εκπαιδευτικός να είναι πάντα ενημερωμένος από τον γονέα ώστε να πραγματοποιούνται έγκαιρα ασκήσεις που θα βοηθήσουν το παιδί στη κίνησή του αλλά και στην ψυχολογία του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Καμπάς, Α., (2004). Αθλότυπο, Εισαγωγή στην Κινητική Ανάπτυξη. Κατηγορία Εκπαίδευση Φυσική και Αισθητική Αγωγή. σελ. 181. ISBN: 960-7378-52-0.

 

Παπαδάτου – Κοντού Ντένια

Κοινωνική Ανθρωπολόγος-

Ειδική Παιδαγωγός

M.Ed. Ειδικής Αγωγής