αυτισμοσ-αναπτυξη-κοινωνικων-δεξιοτητων

ΑΥΤΙΣΜΟΣ:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΩΝ

 

Μια κοινωνική ιστορία γράφεται έχοντας απώτερο σκοπό την παροχή πληροφοριών, τη διδασκαλία του τι κάνουν οι άνθρωποι μια δεδομένη στιγμή. Τι μπορεί να σκέφτονται; Τι μπορεί να αισθάνονται; Οι κοινωνικές ιστορίες έκαναν την εμφάνισή τους από την Carol Gray (Gray 1993). Στόχος της ήταν τα παιδιά με αυτισμό να μπορούν να υποστηριχθούν μέσα από αυτό και να μπορούν να διαβάζουν/κατανοούν διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. Η Carol Gray έχει διαιρέσει την κοινωνική ιστορία σε τέσσερα τμήματα:

 

1. Social Story (κοινωνική ιστορία).

2. The Historical Context of Autism and Social Stories ( Το ιστορικό πλαίσιο του αυτισμού και των κοινωνικών ιστοριών μέχρι το 1987).

3. The Origin of the Social Story Philosophy (Η προέλευση της φιλοσοφίας της κοινωνικής ιστορίας, 1986-1990).

4. The Discovery of Social Stories ( Η ανακάλυψη των κοινωνικών ιστοριών, 1990-1993), (Gray 2019).

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

Το παιδί μπορεί:

Να διδαχθεί.

Να παραδειγματιστεί.

Να πράξει ανάλογα σε παρόμοιες καταστάσεις.

Το βοηθά να διαχειριστεί καταστάσεις που του προκαλούν φόβο.

Το βοηθά να αντιμετωπίσει συνθήκες που του προκαλούν άγχος.

 

Μέσα από τις κοινωνικές ιστορίες μπορεί το παιδί να διδαχθεί τις κοινωνικά αποδεχτές συμπεριφορές και να διαφοροποιήσει τις κοινωνικά μη αποδεκτές. Επιπλέον, μιμείται τις πράξεις αυτών που παρουσιάζονται στις κοινωνικές ιστορίες και μαθαίνει να διαχωρίζει το σωστό από το λάθος, το επικίνδυνο από το μη επικίνδυνο και εν τέλει τι πρέπει να αποφύγει και τι όχι (Για να δείτε δραστηριότητα ανάπτυξης της επικοινωνίας σε μαθητές με αυτισμό πατήστε εδώ.).

 

ΑΠΟ ΠΟΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ;

Μια κοινωνική ιστορία μπορεί να αποτελείται από δύο έως πέντε προτάσεις. Οι προτάσεις πρέπει να έχουν:

περιγραφικές και κατευθυντήριες πληροφορίες (σχετικά με το πλαίσιο και τους πρωταγωνιστές της ιστορίας),

παροχή πληροφοριών με προοπτική που να σχετίζεται με σκέψεις και συναισθήματα των συμμετεχόντων (με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις συνέπειες των πράξεων τους στους άλλους.

Μια κοινωνική ιστορία μπορεί:

να πληροφορήσει,

να καθοδηγήσει,

να καθησυχάσει,

να υποδείξει τρόπους με τους οποίους μια συμπεριφορά μπορεί να διορθωθεί.

 

Για να γραφτεί μια αποτελεσματική κοινωνική ιστορία είναι σημαντικό αυτός που την γράφει να έχει συνειδητοποιήσει για ποιο μαθητή πρόκειται. Χρειάζεται σωστή παρατήρηση και εστίαση σε αυτό που ο μαθητής μπορεί να ακούσει και να αισθανθεί.

 

Βιβλιογραφία:

Carol, G., Jenison Public Schools Jenison, Michigan, (1993), Garand, J., D., Hamilton County Office of Education Cincinnati, Ohio, April,(1993), Social Stories: Improving Responses of Students with Autism with Accurate Social Information

Carol, G., (2019). Social Stories

 

 

Παπαδάτου – Κοντού Ντένια

Κοινωνική Ανθρωπολόγος-

Ειδική Παιδαγωγός

M.Ed. Ειδικής Αγωγής