Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3000-1100 π.Χ.)

Η ενότητα διδάχθηκε με τον τρόπο που ακολουθεί σε μία διδακτική ώρα σε μαθητές Ειδικού Γυμνασίου.

 

Απευθύνεται σε:

Το συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα μαθήματος απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής Αγωγής καθώς και σε μαθητές της Γ’ Δημοτικού.

Στοχοθεσία:

Οι μαθητές τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής αγωγής να κατανοήσουν την εξέλιξη του ανθρώπου και να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά της κάθε εποχής.

Μέσα από τις ομάδες εργασίας οι εκπαιδευτικοί θα αντιληφθούν το κατά πόσο οι μαθητές κατανόησαν τα όσα διδάχτηκαν και οι μαθητές θα μάθουν να εργάζονται περισσότερο ομαδοσυνεργατικά.

Εκπαιδευτική διαδικασία:

1) Ξεκινώντας ο εκπαιδευτής το μάθημα καλωσορίζει τους μαθητές και κάνει μια σύντομη εισήγηση με τι θα ασχοληθούν στην επόμενη διδακτική ώρα.

2) Ο εκπαιδευτής εξηγεί στους μαθητές ποια είναι η εποχή του χαλκού και τα γενικά χαρακτηριστικά της.

3) Στη συνέχεια χωρίζει τους μαθητές σε 6 ομάδες και δίνει ένα σχεδιάγραμμα του μαθήματος σε κάθε ομάδα.

4) Ο ίδιος έχει φτιάξει 6 χαρτάκια και στο κάθε χαρτάκι έχει γράψει το όνομα ενός λαού.

5) Μετά από κλήρωση κάθε ομάδα έχει στα χέρια της το όνομα ενός λαού. Καλείται λοιπόν η κάθε ομάδα να μελετήσει με τη βοήθεια του σχεδιαγράμματος και του βιβλίου τα χαρακτηριστικά του.

6) Ο εκπαιδευτής έχει ορίσει πριν την έναρξη της εργασίας τον απαραίτητο χρόνο που χρειάζονται οι ομάδες για την εργασία.

7) Μετά τη λήξη του χρόνου κάθε ομάδα καλείται να παρουσιάσει στους συμμαθητές της τα βασικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε λαού.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

1.Οι λαοί και οι πολιτισμοί της Εγγυς Ανατολής

Στα τέλη της Νεολιθικής Εποχής εμφανίζονται τα πρώτα χάλκινα εργαλεία.

Με το πέρασμα του χρόνου γίνεται το κυρίαρχο κατασκευαστικό υλικό.

Στη Μ. Ανατολή την εποχή αυτή δημιουργούνται οι πρώτοι μεγάλοι αποικισμοί.

Στον ελλαδικό χώρο κυριαρχούν οι Κυκλαδίτες, οι Μινωίτες και οι Μυκηναίοι.

Οι λαοί της Μεσοποταμίας

Σουμέριοι

Ο πρώτος λαός ο οποίος ανέπτυξε υψηλό πολιτισμό

Πιθανόν ινδοευρωπαϊκής καταγωγής

Εφευρίσκουν τον τροχό, το άροτρο, την επεξεργασία των μετάλλων, τη σφηνοειδή γραφή και ιδρύουν συγκροτημένες πόλεις

Την 3η χιλιετία σημιτικοί λαοί ενώνονται με τους Σουμέριους και δημιουργούν ένα ενιαίο κράτος

Την περίοδο της βασιλείας του Χαμουράμπι (1730- 1695 π.Χ.) η Μεσοποταμία φτάνει στο ύψιστο σημείο της ακμής της

Στο Χαμουράμπι οφείλεται η αρχαιότερη γραπτή νομοθεσία

Στο βαβυλωνιακό κράτος οφείλεται η ανάπτυξη των επιστημών και των γραμμάτων

Ασσύριοι

Κατοικούσαν στη Βόρεια Μεσοποταμία

Κατέλυσαν το βαβυλωνιακό κράτος

Κατέλαβαν ολόκληρη τη Μεσοποταμία

Αιγύπτιοι

Οι αρχαίοι Έλληνες την ονόμαζαν δώρο του Νείλου

Από τις αρχές της εποχής του Χαλκού αποτελεί ένα ισχυρό ενιαίο κράτος

Οι ηγεμόνες της φέρουν τον τίτλο Φαραώ

Η χώρα γνωρίζει 3 περιόδους ακμής (Αρχαίου Βασιλείου, Μέσου και Νέου Βασιλείου)

Οι Φαραώ οικοδομούν τις πυραμίδες

Σημαντική επέκταση έως το 1100 π.Χ

Υπάρχει κοινωνική διαστρωμάτωση

Η θρησκεία τους είναι πολυθεϊστική

Κάνουν χρήση της ιερογλυφικής γραφής

Χετταίοι

Ήταν οργανωμένοι και χωρισμένοι σε αλληλομαχόμενες φυλές

Στη συνέχεια οργανώθηκαν και ίδρυσαν ένα ισχυρό κράτος με έδρα τη Χαττούσα

Άκμασαν τη 2η χιλιετία

Καταστράφηκαν όμως από τις επιδρομές «των λαών της θάλασσας» στο τέλος του 13ου αιώνα

Φοίνικες

Είχαν εγκατασταθεί στα παράλια της Παλαιστίνης

Ήταν άριστοι ναυτικοί και έμποροι

Δε σχημάτισαν ενιαίο κράτος

Επινόησαν ένα αλφάβητο (με 22 σύμφωνα)

Εβραίοι

Εγκαταστάθηκαν στο εσωτερικό της Παλαιστίνης

Οι Εβραίοι της Αιγύπτου με ηγέτη το Μωυσή εγκαθίστανται και αυτοί στην Παλαιστίνη

Στο τέλος της 2η χιλιετίας ιδρύουν ισχυρό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ

Ήταν μονοθεϊστές, πίστευαν σε ένα παντοδύναμο Θεό

 

Για να εκτυπώσετε το σχεδιάγραμμα πατήστε ΑΝΟΙΓΜΑ/ ΛΗΨΗ

 

Οι μαθητές με αυτόν τον διαδραστικό τρόπο κατανοούν καλύτερα το μάθημα και γίνονται οι ίδιοι εισηγητές.

 

Βιβλιογραφία:

Μαϊστρέλης, Σ., Καλύβη, Ε., & Μιχαήλ, Μ. (2014)Από τη Μυθολογία στην Ιστορία. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος»

 

Σταματούλα Μπάτζιου, Φιλόλογος