παλαιολιθικη-μεσολιθικη-εποχη

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ & ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

 

Το μάθημα διδάχθηκε με τον τρόπο που ακολουθεί σε δύο διδακτικές ώρες σε μαθητές Ειδικού Γυμνασίου.

Απευθύνεται σε:

Το συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα μαθήματος απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής Αγωγής καθώς και σε μαθητές της Γ’ Δημοτικού.

Στοχοθεσία:

Οι μαθητές τόσο της Γενικής οσο και της Ειδικής αγωγής να κατανοήσουν την εξέλιξη του ανθρώπου και να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά της κάθε εποχής. Μέσα από τις ομάδες εργασίας οι εκπαιδευτικοί θα αντιληφθούν το κατά ποσο οι μαθητές κατανόησαν τα όσα διδάχτηκαν και οι μαθητές θα μάθουν να εργάζονται περισσότερο ομαδοσυνεργατικά.

Εκπαιδευτική Διαδικασία:

1. Ξεκινώντας ο εκπαιδευτής το μάθημα καλωσορίζει τους μαθητές και κάνει μια σύντομη εισήγηση με τι θα ασχοληθούν στην πρώτη διδακτική ώρα.

2. Στη συνέχεια αξιοποιείται η τεχνική του καταιγισμού ιδεών.

3. Παρουσιάζεται στους μαθητές η παρακάτω εικόνα και ο εκπαιδευτής τους ζητά να πουν λέξεις που περιγράφουν τη συγκεκριμένη εικόνα.

4. Οι μαθητές θα είναι σε θέση μετά τον καταιγισμό ιδεών να πάρουν μια πρώτη ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν οι άνθρωποι στην Παλαιολιθική εποχή.

5. Τέλος, ο εκπαιδευτής μοιράζει στους μαθητές ένα σχεδιάγραμμα από το μάθημα για να μπορέσουν να το κατανοήσουν καλύτερα.

 

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΛΙΘΟΥ

 

 

Η Παλαιολιθική και η Μεσολιθική Εποχή

Η εξέλιξη του ανθρώπου

Οι πρώτοι άνθρωποι εμφανίστηκαν στην Αφρική 2.500.000 χρόνια πρίν και η εξέλιξη τους ήταν:

Ικανός άνθρωπος (homo habilis)

Όρθιος άνθρωπος (homo erectus)

Σοφός άνθρωπος (homo sapiens)

Σοφότατος άνθρωπος (homo sapiens sapiens)

 

 

 

Η ζωή του ανθρώπου κατά την Παλαιολιθική και Μεσολιθική Εποχή

Οι άνθρωποι:

Ζουν στα σπήλαια

Ακολουθούν τα θηράματα τους

Αναζητούν προσωρινή εγκατάσταση στις όχθες ποταμών

Είναι κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες

Χρησιμοποιούν οστά, κέρατα ζώων και επεξεργάζονται την πέτρα για να φτιάξουν τα εργαλεία τους

Προστατεύονται από το κρύο με τα δέρματα ζώων

Θάβουν τους νεκρούς

Πιστεύουν στη ζωή μετά το θάνατο

 

Τέχνη κατά την Παλαιολιθική και Μεσολιθική Εποχή

Εμφανίζεται στα τέλη της παλαιολιθικής εποχής

Φτιάχνουν ζωγραφικές παραστάσεις

Φτιάχνουν αγαλματίδια από πηλό, κόκκαλο ή λίθο

Φτιάχνουν κοσμήματα (περιδέραια, βραχιόλια, σκουλαρίκια και άλλα)

Ζωγραφίζουν εικόνες ζώων και σπάνια ανθρώπων με χρώματα ή χαραγμένες στα τοιχώματα των σπηλαίων (σπηλαιογραφίες)

Την εποχή αυτή ξεκινά η εμφάνιση της θρησκείας

6. Μετά την εισήγηση και την παρουσίαση του σχεδιαγράμματος οι μαθητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά από την εξέλιξη του ανθρώπου, τον τρόπο ζωής τους και τα χαρακτηριστικά της τέχνης τους στην παλαιολιθική εποχή.

7. Πριν τελειώσει η πρώτη διδακτική ώρα ο εκπαιδευτής χωρίζει σε ομάδες 4 ή 5 ατόμων τους μαθητές και τους μοιράζει ένα φύλλο εργασίας. Τους εξηγεί τι πρέπει να κάνουν και τους δίνει και τον απαραίτητο χρόνο που χρειάζονται για να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα.

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΟΜΑΔΑ Α΄

1. Έχοντας η κάθε ομάδα πλαστελίνες, καλείται να φτιάξει εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι στην Παλαιολιθική εποχή.

2. Ζωγραφίζω και εγώ μια σπηλαιογραφία σαν αυτές που ζωγράφιζαν οι άνθρωποι στην παλαιολιθική εποχή!! Αρχικά ξεκινάει ένας μαθητής τη ζωγραφιά και διαδοχικά συνεχίζουν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

ΟΜΑΔΑ Β΄

1.  Έχοντας η κάθε ομάδα πλαστελίνες καλείται να φτιάξει κοσμήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι στην Παλαιολιθική εποχή.

2. Ζωγραφίζω και εγώ μια σπηλαιογραφία σαν αυτές που ζωγράφιζαν οι άνθρωποι στην παλαιολιθική εποχή!! Αρχικά ξεκινάει ένας μαθητής τη ζωγραφιά και διαδοχικά συνεχίζουν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας.

 

8. Κλείνοντας, μόλις οι μαθητές ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα τότε οι ομάδες μαζί με τον εκπαιδευτικό αντιπαραβάλουν αυτά που έφτιαξαν.

 

Αν θέλετε να εκτυπώσετε το σχεδιάγραμμα της ενότητας και τα φύλλα εργασίας πατήστε ΑΝΟΙΓΜΑ/ΛΗΨΗ

Αξιοποιώντας την βιωματική μάθηση, οι μαθητές μέσα από την πράξη ανακάλυψαν πώς αξιοποιούσαν τις πρώτες ύλες (κοσμήματα, εργαλεία) της εποχής εκείνης.

 

Βιβλιογραφία:

Μαϊστρέλης, Σ., Καλύβη, Ε., & Μιχαήλ, Μ. (2014). Από τη Μυθολογία στην Ιστορία. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος»

 

Μπάτζιου Σταματούλα, Φιλόλογος