προγραμμα-φωνολογικησ-ενημεροτητασ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΗ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ – ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ

 

Η παρούσα εισήγηση δημοσιεύτηκε στον τόμο πρακτικών του Συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός, που έλαβε χώρα στην Αθήνα (28-29 Απριλίου 2018). Το άρθρο αφορά στην αξιοποίηση μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας για την κατάκτηση φωνολογικής ενημερότητας από μαθητή της Α’ δημοτικού με Εγκεφαλική Παράλυση- Σπαστική Τετραπληγία. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του μαθητή στον γνωστικό τομέα και ακολουθούν ο ορισμός της Εγκεφαλικής παράλυσης και η βασική ταξινόμηση. Στη συνέχεια, παρατίθενται η ανάλυση των μεθόδων, τεχνικών διδασκαλίας και των ενισχυτών που αξιοποιήθηκαν κατά την παρέμβαση. Αξίζει να επισημανθεί ότι αξιοποιήθηκαν οι Νέες Τεχνολογίες με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα κατά τη διδακτική πράξη. Καταγράφονται οι στόχοι και ο σχεδιασμός της παρέμβασης, ενώ στα εκπαιδευτικά ημερολόγια προβάλλονται η αρχική αξιολόγηση, η παρέμβαση και η τελική αξιολόγηση. Τέλος, δίνονται τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και συμπεράσματα σχετικά με την κατάκτηση των στόχων και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού.

 

Για να διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατήστε ΑΝΟΙΓΜΑ/ΛΗΨΗ

Δείτε την παρουσίαση στο Συνέδριο

 

 

 

 

Βασιλά Ελπίδα

 Ειδική Παιδαγωγός ΠΕ02.50

M.Ed. Ειδικής Αγωγής  

   

 Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα 

Ειδική Παιδαγωγός ΠΕ02.50 & ΠΕ01.50

  M.Ed. Παιδαγωγικής ψυχολογίας  

M.Ed. Εκπαίδευσης Ενηλίκων