εοππεπσχεδιο-παρουσιασησ-μικροδιδα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (20’)

 

Τι γράφω σε κάθε θεματική;

Η δόμηση του σχεδίου είναι απαραίτητη για την υλοποίηση μιας επιτυχούς Μικροδιδασκαλίας. Οι στόχοι (Τι θέλω να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι;) οφείλουν, αφενός, να συνδέονται άμεσα με τις τεχνικές που εφαρμόζει ο εκπαιδευτής στην πράξη και αφετέρου, να υλοποιούνται από τους εκπαιδευομένους.

 

• Τίτλος Μικροδιδασκαλίας:

Εδώ γράφετε την ευρύτερη ενότητα στην οποία εντάσσεται η Μικροδιδασκαλία.

• Προφίλ Εκπαιδευομένων:

Ποιοι είναι οι εκπαιδευόμενοι, Πού γίνεται η διδασκαλία; Ποια είναι οι ειδικότητά τους;

• Μάθημα:

Τι διδάσκει ο εκπαιδευτής όλο το εξάμηνο ή το έτος;

• Εκπαιδευτικοί στόχοι:

Τι θέλετε να πράττουν οι εκπαιδευόμενοι;

Σε επίπεδο Γνώσεων: Τι είναι σε θέση να κάνουν προφορικά οι εκπαιδευόμενοι;

Χρησιμοποιήστε ρήματα όπως: ορίζουν, προσδιορίζουν, ονομάζουν, γνωρίζουν, αναγνωρίζουν, συγκρατούν, απαριθμούν κλπ.

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων: Τι είναι σε θέση να κάνουν στην πράξη οι εκπαιδευόμενοι;

Χρησιμοποιήστε ρήματα όπως: σχεδιάζουν, αναπαριστούν, δημιουργούν, συντάσσουν, εφαρμόζουν, αλλάζουν, χρησιμοποιούν, καταχωρούν, πραγματοποιούν

Σε επίπεδο Στάσεων: Τι είναι σε θέση να νιώσουν ή να αλλάξουν ως συμπεριφορά;

Χρησιμοποιήστε ρήματα όπως: αισθάνονται, κινητοποιούνται, αμφισβητούν, δέχονται, εκτιμούν, αποδέχονται, απορρίπτουν, ευαισθητοποιούνται, υποστηρίζουν, επικρίνουν

 

Συμβουλή: Οφείλεται να επισημανθεί πως ο στόχος σε επίπεδο στάσεων δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί σε μία διδακτική ώρα, καθώς ο εκπαιδευόμενος χρειάζεται να μετασχηματίσει τις παγιωμένες αντιλήψεις του σε πρώτο επίπεδο.

Για να δείτε τη δομή του σχεδίου μικροδιδασκαλίας που καλείστε να υποβάλλετε στον ΕΟΠΠΕΠ πατήστε εδώ.

Βιβλιογραφία:

Courau, S. (2000), Τα Βασικά «Εργαλεία» του Εκπαιδευτή Ενηλίκων, Αθήνα: Μεταίχμιο.

Βασιλά Ελπίδα         

 Ειδική Παιδαγωγός ΠΕ02.50

M.Ed. Ειδικής Αγωγής  

   

 Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα 

Ειδική Παιδαγωγός ΠΕ02.50 & ΠΕ01.50

  M.Ed. Παιδαγωγικής ψυχολογίας  

M.Ed. Εκπαίδευσης Ενηλίκων