ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Η πολυπολιτισμικότητα και η διαπολιτισμικότητα, αποτελούν δύο έννοιες οι οποίες συχνά θεωρούνται ταυτόσημες μεταξύ τους, ωστόσο στην πραγματικότητα είναι αρκετά διακριτές

Διαβάστε Περισσότερα