ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Ή ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ;

Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας που παρουσιάζουν τα σχολικά πλαίσια, θέτει στο προσκήνιο την ανάγκη υιοθέτησης και εφαρμογής διαπολιτισμικών εκπαιδευτικών πολιτικών.

Διαβάστε Περισσότερα