ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Η πολυπολιτισμικότητα και η διαπολιτισμικότητα, αποτελούν δύο έννοιες οι οποίες συχνά θεωρούνται ταυτόσημες μεταξύ τους, ωστόσο στην πραγματικότητα είναι αρκετά διακριτές

Διαβάστε Περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H Συγκριτική Εκπαίδευση αποτελεί έναν κλάδο των Επιστημών Αγωγής, με βασικό αντικείμενο την μελέτη των εκπαιδευτικών συστημάτων και των θεσμών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Διαβάστε Περισσότερα

Η ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η συμπεριληπτική εκπαίδευση αποτελεί μια καινοτόμο φιλοσοφία, της οποίας στόχος είναι η πλήρως συμμετοχική εκπαίδευση όλων των παιδιών στο σχολικό πλαίσιο.

Διαβάστε Περισσότερα