Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Η εργασία παρουσιάζει τα προβλήματα συμπεριφοράς, τα οποία εμφανίζονται στις τέσσερις φάσεις ανάπτυξης (βρεφική, νηπιακή, σχολική και εφηβική ηλικία).

Διαβάστε Περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ M. MONTESSORI

Η εργασία παρουσιάζει μία προσπάθεια προσέγγισης της προσωπικότητας της παιδαγωγού Montessori με βάση τη θεωρία του Συμπεριφορισμού.

Διαβάστε Περισσότερα