ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα αποτελούν από τους σημαντικότερους μηχανισμούς οργάνωσης και μετάδοσης της γνώσης στις νεότερες γενιές, καθώς και θεμελιώδεις παράγοντες της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξής σε διεθνές επίπεδο. Η σύγκριση μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αρχικά συνδέεται άμεσα με την ιστορική εξέλιξή των κρατών, ενώ ταυτόχρονα καθρεπτίζει το επίπεδο της οικονομικής, της κοινωνικής και της πολιτισμικής τους ανάπτυξης (Πασιάς, 2006).

Τα εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών παρουσιάζουν συνολικά 5 βαθμίδες εκπαίδευσης, την προσχολική, την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια, την μεταδευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι βαθμίδες αυτές, παρουσιάζουν ένα ευρύ φάσμα ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίες αναφέρονται στην ηλικία εισαγωγής, στην διάρκεια της φοίτησης, στο περιεχόμενο των σπουδών, στην διαδικασία μετάβασης στην επόμενη βαθμίδα κ.τ.λ (Πασιάς, 2006).

Συγκρίνοντας τα εκπαιδευτικά συστήματα της Ελλάδας και της Σουηδίας, παρατηρούνται ήδη από την προσχολική εκπαίδευση οι πρώτες διαφορές, καθώς στην Ελλάδα η προσχολική εκπαίδευση από το έτος 2018-2019 θεωρείται υποχρεωτική και απευθύνεται σε παιδιά που έχουν κλείσει το 4ο έτος της ηλικίας τους, ενώ στην Σουηδία απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 1–6 ετών και δεν αποτελεί υποχρεωτική μέχρι τότε. Η υποχρεωτική παρακολούθηση της προσχολικής ηλικίας στη Σουηδία, ξεκινάει από το 6ο έτος και μετά (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 2022).

Ένα κοινό στοιχείο των δύο εκπαιδευτικών συστημάτων, αποτελεί το γεγονός πως και στα δύο η υποχρεωτική εκπαίδευση είναι 9ετής. Στην Ελλάδα, η φοίτηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεκινάει από τα 6 έτη, δίνοντας ταυτόχρονα την δυνατότητα παρακολούθησης ολοήμερου προγράμματος, ενώ στην Σουηδία ξεκινάει από τα 7 έτη και χωρίζεται σε 3 κύκλους, τον κατώτερο, τον μεσαίο και τον ανώτερο.

Όσον αφορά την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, ο πρώτος κύκλος (γυμνάσιο) διαρκεί 3 χρόνια, με την μορφή του εσπερινού ή του ημερήσιου τμήματος, ενώ ο δεύτερος κύκλος (λύκειο) διαρκεί επίσης 3 χρόνια, με την μορφή του γενικού ή του επαγγελματικού λυκείου. Στη Σουηδία, μετά την 9ετή εκπαίδευση, οι μαθητές μπορούν είτε να συνεχίσουν στο ανώτερο δευτεροβάθμιο σχολείο (σε ηλικία 16-19 ετών), είτε να ακολουθήσουν ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων τα οποία παρέχονται από την κοινότητα, ή ακόμα και να ακολουθήσουν το λαϊκό λύκειο (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 2022).

Τέλος, μετά το πέρας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκειο), στην Ελλάδα η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα, ενώ στη Σουηδία παρέχεται σε 4 διαφορετικού τύπου Ιδρύματα, τα οποία αποτελούν τα Πανεπιστήμια, τα Πανεπιστήμια Κολλέγια, τα Πανεπιστήμια Κολλέγια Καλών Τεχνών και οι Ανεξάρτητοι Πάροχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, 2022).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πασιάς, Κ. (2006). Συγκριτική Εκπαίδευση: Θεωρήσεις, Προβληματισμοί Προοπτικές [πανεπιστημιακές σημειώσεις]. Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εαρινό εξάμηνο 2005-2006. Πάτρα.

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. (2022, Φεβρουάριος 24). Συγκριτική Εκπαίδευση. Σύγκριση Εκπαιδευτικών Συστημάτων. [παρουσίαση]. https://courses.unic.ac.cy/pluginfile.php/2534354/mod_resource/content/0/%CE%95%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CE%B4%CE%B1%204%20revised%202021%20c.pdf

Κακκαλή Κυριακή,

Εργοθεραπεύτρια, M.Ed. Ειδικής Αγωγής

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ