ΚΕΦΑΛΑIΟ Δ΄

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.)

3. Η ΣΠΑΡΤΗ

Η ενότητα διδάχθηκε με τον τρόπο που ακολουθεί σε μία διδακτική ώρα σε μαθητές Ειδικού Γυμνασίου.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Μαθητές της Α΄ Γυμνασίου τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής Αγωγής καθώς και σε μαθητές της Δ΄ Δημοτικού.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ:

Οι μαθητές τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής αγωγής να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της Αρχαϊκής Περιόδου και για την πόλη της Σπάρτης. Μέσα από τις ομάδες εργασίας οι εκπαιδευτικοί θα αντιληφθούν το κατά πόσο οι μαθητές κατανόησαν τα όσα διδάχτηκαν και οι μαθητές θα εξοικειωθούν περισσότερο ομαδοσυνεργατικά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Ξεκινώντας ο εκπαιδευτής το μάθημα καλωσορίζει τους μαθητές και κάνει μια σύντομη εμπλουτισμένη εισήγηση με τι θα ασχοληθούν στην επόμενη διδακτική ώρα.

Ο εκπαιδευτής κάνει επίσης μία σύντομη αναδρομή του προηγούμενου μαθήματος και εξηγεί στους μαθητές ποια είναι τα βασικά στοιχεία της νέας ενότητας.

Στη συνέχεια τους μοιράζει το παρακάτω σχεδιάγραμμα για να κατανοήσουν ευκολότερα τη συγκεκριμένη ενότητα .

Αφού οι μαθητές κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του μαθήματος στη συνέχεια ο εκπαιδευτής προχωρά στην ανάθεση ομαδικών εργασιών.

Με αυτόν τον διαδραστικό τρόπο και με τη βοήθεια του σχεδιαγράμματος οι μαθητές θα αντιληφθούν ευκολότερα και μόνοι το καινούργιο μάθημα.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Δ΄

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.)

3. Η ΣΠΑΡΤΗ

Α) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Δωριείς = Κοιλάδα του Ευρώτα

Κατέλαβαν τη Μεσσηνία

Μετατροπή της Σπάρτης σε στρατόπεδο

Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Σπαρτιάτες = πλήρη δικαιώματα

Περίοικοι = ενασχόληση με το εμπόριο

Είλωτες = δούλοι

Γ) ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

2 Βασιλιάδες

5 Έφοροι

Γερουσία ( 28 άτομα άνω των 60 ετών)

Απέλλα

Δ) ΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Μέχρι 7 ετών τους επόπτευε η πόλη

Διδάσκονταν γραφή, ανάγνωση, χορό και μουσική

Άντεχαν στις κακουχίες και στην σκληρή ζωή

Σπαρτιάτες = Υπόδειγμα Γενναιότητας

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο εκπαιδευτής πλαστικοποιώντας έναν χάρτη της Πελοποννήσου και ζωγραφίζοντας το κομμάτι της Σπάρτης, τον κολλάει στον πίνακα και στη συνέχεια μοιράζει στους μαθητές ανθρωπάκια – στρατιωτάκια με σκοπό να κάνουν αναπαράσταση της μάχης.

Οι μαθητές υιοθετούν τον ρόλο ενός 6 χρόνου νέου της εποχής. Χωρισμένοι σε ομάδες σχεδιάζουν το καθημερινό τους πρόγραμμα και στη συνέχεια το παρουσιάζουν στην υπόλοιπη ομάδα.

Μπάτζιου Σταματούλα

Φιλόλογος, M.Ed. Επιστήμες Αγωγής

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κατσουλάλος, Θ., Καρυώτη, Ι., Λένα, Μ. & Κατσαρού, Χ. (2014)Στα Αρχαία χρόνια. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος»

Κατσουλάκος, Θ.,Κοκκορού-Αλευρά, Γ., &Σκουλάτος, Β. (2011). Αρχαία Ιστορία.Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος»

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ