ΚΕΦΑΛΑIΟ Δ΄

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.)

2. Η ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Η ενότητα διδάχθηκε με τον τρόπο που ακολουθεί σε μία διδακτική ώρα σε μαθητές Ειδικού Γυμνασίου.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Μαθητές της Α΄ Γυμνασίου τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής Αγωγής καθώς και σε μαθητές της Δ΄ Δημοτικού.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ:

Οι μαθητές τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής αγωγής να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της Αρχαϊκής Περιόδου. Μέσα από τις ομάδες εργασίας οι εκπαιδευτικοί θα αντιληφθούν το κατά πόσο οι μαθητές κατανόησαν τα όσα διδάχτηκαν και οι μαθητές θα εξοικειωθούν περισσότερο ομαδοσυνεργατικά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Ξεκινώντας ο εκπαιδευτής το μάθημα καλωσορίζει τους μαθητές και κάνει μια σύντομη εμπλουτισμένη εισήγηση με τι θα ασχοληθούν στην επόμενη διδακτική ώρα.

Ο εκπαιδευτής κάνει επίσης μία σύντομη αναδρομή του προηγούμενου μαθήματος και εξηγεί στους μαθητές ποια είναι τα βασικά στοιχεία της νέας ενότητας.

Στη συνέχεια τους μοιράζει το παρακάτω σχεδιάγραμμα για να κατανοήσουν ευκολότερα τη συγκεκριμένη ενότητα .

Αφού οι μαθητές κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του μαθήματος στη συνέχεια ο εκπαιδευτής προχωρά στην ανάθεση ομαδικών εργασιών.

Με αυτόν τον διαδραστικό τρόπο και με τη βοήθεια του σχεδιαγράμματος οι μαθητές θα αντιληφθούν ευκολότερα και μόνοι τους την έννοια της πόλης – κράτους καθώς και την εξέλιξη του πολιτεύματος.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Δ΄

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.)

Η ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Α) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΗΣ – ΚΡΑΤΟΥΣ

Πηρύνας του θεσμού ήταν ο συνοικισμός

Ένωση συνοικισμών σε μια πόλη

Ορόσημο η οχυρή ακρόπολη

Κάτω από την ακρόπολη υπήρχαν οι κατοικίες και τα καταστήματα

Οι πόλεις περιβάλονται από τείχη

Β) ΠΟΛΗ – ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

Ασφάλεια πολίτων

Ο πολίτης μετέχει ενεργά στη διακυβέρνηση

«Φάλαγγα των οπλιτών»

Συλλογική προσφορά

Πολιτικοί ανταγωνισμοί

Γ) ΠΟΛΗ – ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ

Αριστοκρατικό πολίτευμα

Ολιγαρχικό πολίτευμα

Τυραννίδα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζωγραφίζει ο εκπαιδευτής ένα λόφο στον πίνακα και στη συνέχεια μοιράζει στους μαθητές χαρτάκια που στο καθένα έχει γράψει τα υπόλοιπα μέρη του συνικοισμού. Ο κάθε μαθητής κολλάει το χαρτάκι του στο σωστό σημείο γύρω από το λόφο και στο τέλος δημιουργείται μια αναπαράσταση από την πόλη.

Δίνετε στους μαθητές την παρακάτω πυραμίδα και τους ζητάτε να ζωγραφίσουν ανθρωπάκια ανάλογα με το πόσοι κυβερνούν στο κάθε πολίτευμα. Επίσης, τους ζητάτε να ζωγραφίσουν στο τυραννικό πολίτευμα ένα αυστηρό πρόσωπο, στο όλιγραχικό ένα νόμισμα και στο αριστοκρατικό ένα κομμάτι γης.

Μπάτζιου Σταματούλα

Φιλόλογος, M.Ed. Επιστήμες Αγωγής

Δείτε επίσης: ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κατσουλάλος, Θ., Καρυώτη, Ι., Λένα, Μ. & Κατσαρού, Χ. (2014)Στα Αρχαία χρόνια. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος»

Κατσουλάκος, Θ.,Κοκκορού-Αλευρά, Γ., &Σκουλάτος, Β. (2011). Αρχαία Ιστορία.Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος»