ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Σύμφωνα με τις θεωρίες του επαγγελματικού προσανατολισμού και δη την εξελικτική θεωρία του Super, ο σχεδιασμός της επαγγελματικής σταδιοδρομίας επιτελείται μέσα από τη διαδικασία της αυτοαντίληψης. Με τον όρο αυτοαντίληψη εννοούμε τη γνώμη και την ιδέα που σχηματίζει το άτομο για τον εαυτό του, μέσα από τη διαδικασία της αλληλεπίδρασής του με τους άλλους. Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την ίδια θεωρία, το άτομο διαλέγει επαγγέλματα τα οποία του επιτρέπουν να «παίζει» ρόλους συνεπείς προς τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον εαυτό του. Για τους παραπάνω λόγους οι δραστηριότητες που επιλέχθηκαν για το σχέδιο διδασκαλίας, εστιάζουν στην κατανόηση του εαυτό μέσα από παιχνίδι ρόλων και ερωτήματα που αφορούν την προσωπικότητα και τις δεξιότητες του ατόμου. 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 40′

Προφίλ Εκπαιδευομένων:

Εκπαιδευόμενοι ΣΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: Συμβουλευτική Σταδιοδρομία

Εκπαιδευτικοί στόχοι διδασκαλίας:

Αυτογνωσία, ρεαλιστική γνώση του εαυτού.

Σε επίπεδο Γνώσεων:

α)Να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά του ατόμου που μπορούν να επηρεάσουν την επαγγελματική του ζωή.

β)Να γνωρίσουν ότι τα προσωπικά χαρακτηριστικά συνδέονται με την επιλογή του επαγγέλματος.

γ) Να αντιληφθούν ότι κάθε άτομο έχει τις ικανότητες και τα χαρακτηριστικά να πετύχει σε ένα επάγγελμα.

Σε επίπεδο Δεξιοτήτων:

α) Η ανάπτυξη αυτογνωσίας/ αυτοαντίληψης

β) Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης

γ) Η αντίληψη των προσωπικών δυνατοτήτων και περιορισμών

Σε επίπεδο Στάσεων:

Να ταιριάζουν τις προσωπικές τους ικανότητες με τις απαιτήσεις του προσδοκώμενου επαγγέλματος.

 

 

 

Ο εκπαιδευτής ρωτά τους εκπαιδευόμενους :

Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι επηρεάζουν την επιλογή του επαγγέλματος;

Καταγράφει τις απαντήσεις στον πίνακα και στη συνέχεια τις ομαδοποιεί .

Η λίστα που προκύπτει είναι η εξής:

1) Εαυτός

2) Η οικογένεια

3) Οι άλλοι

4) Η αγορά εργασίας

 

Τονίζεται ότι η σειρά των παραγόντων δεν είναι τυχαία μια και αυτοί τοποθετήθηκαν με βάση των βαθμό επιρροή τους.

 

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Προβάλλεται στον προτζέκτορα η περιγραφή της δραστηριότητας με παραδείγματα.

 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν 2 θετικά και 2 αρνητικά χαρακτηριστικά του επαγγελματικού τους χαρακτήρα. Στη συνέχεια αφού επιλεγεί ένα θετικό και ένα αρνητικό στοιχείο, χωρίζονται σε δυάδες. Ο κάθε εκπαιδευόμενος ρωτάει τον διπλανό του τις ερωτήσεις που έχουν δοθεί.

Στη συνέχεια στην ολομέλεια ο εκπαιδευτής ρωτά ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν και ποιο το ενδιαφέρον της δραστηριότητας;

Αναμένεται να απαντήσουν ότι αντιμετώπισαν δυσκολία στον εντοπισμό των αρνητικών χαρακτηριστικών δεδομένου ότι συνηθίζεται τα αρνητικά στοιχεία να εντοπίζονται από τρίτους.

Στο τέλος, ο εκπαιδευτής ρωτά τι θα κρατούσαν οι εκπαιδευόμενοι από αυτή τη δραστηριότητα.

 

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Προβάλλεται στον προτζέκτορα το ακόλουθο σχήμα.

 

 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν σε μια μικρή παράγραφο ποιες είναι οι ελπίδες, οι προσδοκίες, οι φόβοι και τα εμπόδια που ενδέχεται να επηρεάζουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Η άσκηση αυτή αναμένεται να δώσει ένα θετικό νόημα στις μελλοντικές επαγγελματικές αποφάσεις μέσα από την διερεύνηση των πτυχών του εαυτού.

Όσον αφορά τις ελπίδες αναμένεται να διατυπωθούν αυτά που θα ήθελε ο καθένας να πραγματοποιηθούν – ακόμα και αν δεν είναι σίγουρος ότι θα συμβούν, ενώ οι προσδοκίες αφορούν όσα κάποιος είναι σχεδόν βέβαιος ότι θα υλοποιηθούν.

Στους φόβους οι συμμετέχοντες θα εκφράσουν ουσιαστικά τις ανησυχίες τους και ως εμπόδια θα διατυπώσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην επαγγελματική τους ζωή.

Μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, αναμένεται οι συμμετέχοντες να έρθουν πιο κοντά και στην ανακάλυψη των εργασιακών τους αξιών. Οι αξίες αντανακλούν αυτά που θεωρεί ο καθένας σημαντικά για τον εαυτό του και είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ κληρονομικών χαρακτηριστικών και εμπειρίας. Άλλωστε, οι επιλογές που συμβαδίζουν µε τις αξίες του ατόμου συµβάλλουν ουσιαστικά στην ικανοποίηση του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (2013). Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Διά Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας, Ασκήσεις και δραστηριότητες για μαθητές, φοιτητές, νέους και ενήλικες. [Online]Διαθέσιμο στη:

https://e-stadiodromia.eoppep.gr/exercise/resources/EOPPEPaskhseis_drasthriothtes.pdf

Σιδηροπούλου- Δημακάκου, Δ., Αλεξοπούλου, Γ., Αργυροπούλου, Α., Δρόσος, Ν. &

Ταμπούρη, Σ. (2008). Σχολικός επαγγελματικός Προσανατολισμός. Αθήνα

Η δραστηριότητα εφαρμόστηκε σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

στα πλαίσια των συναντήσεων του Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Δώρα Βάκα,

Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας (ΠΕ80),

M.Ed. Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση

https://eutaxies.blogspot.com/

Έφη Ασημακοπούλου,

Δασκάλα (ΠΕ 70),

M.Ed. Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση