ο-μινωικοσ-πολιτισμοσ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3000-1100 π.Χ.)

3.Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

Η ενότητα διδάχθηκε με τον τρόπο που ακολουθεί σε μία διδακτική ώρα σε μαθητές Ειδικού Γυμνασίου.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Το συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα μαθήματος απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής Αγωγής καθώς και σε μαθητές της Γ’ Δημοτικού.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ:

Οι μαθητές τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής αγωγής να κατανοήσουν τον μινωικό πολιτισμό.

Μέσα από τις ομάδες εργασίας οι εκπαιδευτικοί θα αντιληφθούν το κατά πόσο οι μαθητές κατανόησαν τα όσα διδάχτηκαν και οι μαθητές θα μάθουν να εργάζονται περισσότερο ομαδοσυνεργατικά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

1. Ξεκινώντας ο εκπαιδευτής το μάθημα καλωσορίζει τους μαθητές και κάνει μια σύντομη εμπλουτισμένη εισήγηση με τι θα ασχοληθούν στην επόμενη διδακτική ώρα.

2. Ο εκπαιδευτής κάνει μία σύντομη αναδρομή του προηγούμενου μαθήματος και εξηγεί στους μαθητές τι είναι ο μινωικός πολιτισμός και τα γενικά χαρακτηριστικά του.

3. Στη συνέχεια τους μοιράζει το παρακάτω σχεδιάγραμμα για να κατανοήσουν ευκολότερα οι μαθητές τον συγκεκριμένο πολιτισμό.

4. Αφού οι μαθητές κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου πολιτισμού στη συνέχεια ο εκπαιδευτής προχωρά στην ανάθεση εργασιών.

5. Η πρώτη εργασία αφορά την εργασία σε ομάδες. Αρχικά, ο εκπαιδευτής χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες και τους ενημερώνει για το τι πρέπει να κάνουν.

6. Η εργασία που πρέπει να κάνει η κάθε ομάδα είναι να ζωγραφίζει σε ένα χαρτί τα προϊόντα που έκαναν τόσο εισαγωγή όσο και εξαγωγή οι Μινωίτες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει είτε τα προϊόντα εισαγωγής είτε τα προϊόντα εξαγωγής.

7. Στη δεύτερη δραστηριότητα παρουσιάζεται στους μαθητές η παρακάτω εικόνα και καλούνται να συζητήσουν όλοι μαζί αν τα μινωικά ανάκτορα μπορούν να χαρακτηριστούν ως πραγματικοί λαβύρινθοι.

 

 

Με αυτόν τον διαδραστικό τρόπο και με τη βοήθεια του σχεδιαγράμματος οι μαθητές θα κατανοήσουν ευκολότερα και μόνοι τους τα βασικά χαρακτηριστικά του Μινωικού πολιτισμού.

  

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (3000-1100 π.Χ.)

3.Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 

ΚΡΗΤΗ

Κατοικήθηκε πρώτη φορά τη Νεολιθική Εποχή.

Σημαντικότερος οικισμός η Κνωσός.

Η γεωγραφική θέση της ευνόησε την κατοίκηση της.

Μεγάλη ακμή της κατά την εποχή του Χαλκού.

Ο πολιτισμός της ονομάστηκε Μινωικός από το βασιλιά της Κνωσού Μίνωα.

 

 

ΜΙΝΩΙΤΕΣ

Οργανώνονται σε μικρούς οικισμούς.

Ασχολούνται συστηματικά με τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Επικοινωνούν με περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Εξάγουν λάδι, κρασί, ξυλεία, λίθινα αγγεία και πιθανόν δέρματα και υφάσματα.

Εισάγουν μέταλλα και πρώτες ύλες για την κατασκευή όπλων και εργαλείων.

Πολλοί οικισμοί σύντομα αποκτούν πλούτο και έκταση.

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ

Εμφανίστηκαν γύρω στο 2000 π.Χ.

Τα πιο γνωστά είναι στην Κνωσός, στη Φαιστός, στα Μάλια και στη Ζάκρο.

Το 1700 π.Χ. καταστρέφονται τα πρώτα ανάκτορα λόγω σεισμού.

Από το 1700- 1450 π.Χ. χτίζονται πάλι τα κατεστραμμένα ανάκτορα πιο επιβλητικά αυτή τη φορά.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ακμή του μινωικού πολιτισμού.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ

Μεγάλα συγκροτήματα κτιρίων.

Αποτελούν οικονομικά, διοικητικά και θρησκευτικά κέντρα της περιόδου.

Έχουν προσανατολισμό στο Βορρά – Νότο.

Έχουν μια ορθογώνια κεντρική αυλή.

Ήταν πολυώροφα.

Δεν ήταν οχυρωμένα.

Ήταν θρησκευτικά κέντρα και κέντρα κατασκευής πολύτιμων αντικειμένων.

 

ΜΙΝΩΙΚΗ ΓΡΑΦΗ

Το 1700 π.Χ, εμφανίστηκαν τα πρώτα δείγματα γραφής.

Έμοιαζε με τα ιερογλυφικά.

Αργότερα εμφανίστηκε η Γραμμική Α΄

Ήταν συλλαβική.

Αποτέλεσε πρότυπο για την ανάπτυξη της μυκηναϊκής γραφής.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Στην εποχή των νέων ανακτόρων οι Μινωίτες κυριαρχούν σε όλο το Αιγαίο.

Έντονη εμπορική δραστηριότητα.

Ανάπτυξη της μεταλλότεχνιας, της λιθοτεχνίας και της κοσμηματοτεχνίας.

 

ΟΙ ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΚΝΩΣΟ

1450 π.Χ. καταστροφή μυκηναϊκών ανακτόρων

Οι Μυκηναίοι κατέλαβαν την Κνωσό.

Οι Μυκηναίοι κυριαρχούν σε μεγάλο τμήμα της Κρήτης.

Οριστική καταστροφή του ανακτόρου την Κνωσού.

Η Κρήτη αποτελεί επαρχία του μυκηναϊκού κόσμου.

Σταματούλα Μπάτζιου, Φιλόλογος

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Μαϊστρέλης, Σ., Καλύβη, Ε., & Μιχαήλ, Μ. (2014)Από τη Μυθολογία στην Ιστορία. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος»

Κατσουλάκος , Θ., Κοκκορού-Αλευρά, Γ., & Σκουλάτος, Β. (2011). Αρχαία Ιστορία. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος»

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ