αξιοποιηση-τησ-τεχνησ-στο-μαθημα-τησ-ν

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ «ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

Η παρούσα εργασία παρουσιάστηκε στο 5ο συνέδριο Νέος Παιδαγωγός, που διεξήχθη στην Αθήνα, στις 28 & 29 Απριλίου 2018 και επιχειρεί να παρουσιάσει ένα σενάριο διδασκαλίας για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζεται η μέθοδος της Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσα από την Αισθητική Εμπειρία.

Η εν λόγω μέθοδος εφαρμόζεται κυρίως στην Εκπαίδευση Ενηλίκων όμως στην παρούσα εργασία προσαρμόστηκε στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών της Α γυμνασίου. Η μέθοδος περιλαμβάνει έξι διακριτά στάδια. Αρχικά, παρουσιάζονται οι απαραίτητες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τον πληθυσμό στόχο, το αντικείμενο της διδασκαλίας και τους στόχους της.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά τα έξι στάδια της μεθόδου, προσδιορίζονται τα υπό εξέταση ερευνητικά ερωτήματα και συσχετίζονται με τα ανάλογα έργα τέχνης. Ακόμα, εξηγείται ο τρόπος επεξεργασίας των έργων τέχνης και παρουσιάζονται οι ιδέες που αναμένεται να προκύψουν. Τέλος, ακολουθεί η αποτίμηση/αξιολόγηση της κριτικής σκέψης των μαθητών που θα πραγματοποιηθεί βάσει της Κλίμακας Αποτίμησης της Κριτικής Σκέψης.

 

 

Για να δείτε ολόκληρο το άρθρο πατήστε ΑΝΟΙΓΜΑ/ΛΗΨΗ

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 

                                        Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα

                  Ειδική Παιδαγωγός ΠΕ02.50 & ΠΕ01.50

                            M.Ed. Παιδαγωγικής ψυχολογίας 

M.Ed. Εκπαίδευσης Ενηλίκων