ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ

 

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στα πρακτικά του 2ου συνεδρίου Νέος Παιδαγωγός (3& 4 Μαϊου 2015). Παρουσιάζονται οι τρόποι που έχει διαπιστωθεί ότι μπορούν να υποστηρίξουν μαθησιακά τους μαθητές με δυσλεξία από τους εκπαιδευτικούς.

Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη διδακτική αντιμετώπιση των παιδιών με δυσλεξία είναι όπως ορίζονται από τη Διεθνή Ένωση για τη Δυσλεξία (International Dyslexia Association):. (α) Η έρευνα αλλά και η εμπειρία από τη διδακτική πράξη που δείχνουν ότι οι μαθητές βοηθιούνται από τη διδασκαλία, αν αυτή είναι συστηματική και επιδιώκει στόχους συμβατούς με τις δυνατότητες των παιδιών,. (β) Η διδασκαλία που στοχεύει στην αποτελεσματική κατάκτηση του γραπτού λόγου «ως μια ενεργή και ευχάριστη διαδικασία που δίνει έμφαση στην ανακάλυψη και την κατανόηση σε ένα γλωσσικό περιβάλλον με νόημα» (αναφέρεται στο Παντελιάδου, 2000, σελ. 162).

Έρευνες δείχνουν πόσο σημαντική είναι η προσαρμογή της διδασκαλίας σύμφωνα με το γνωστικό προφίλ του παιδιού, ώστε η εκμάθηση να βελτιστοποιηθεί (Brooks, Weeks, 1998).

Για να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο πατήστε ΑΝΟΙΓΜΑ/ΛΗΨΗ

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΞΙΑ

 

                                          Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα

                 Ειδική Παιδαγωγός ΠΕ02.50 & ΠΕ01.50

                            M.Ed. Παιδαγωγικής ψυχολογίας 

M.Ed. Εκπαίδευσης Ενηλίκων