μικροδιδασκαλια-η-ιθακη-του-κωνσταντ

ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Η ΙΘΑΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΒΑΦΗ

Η παρούσα μικροδιδασκαλία παρουσιάστηκε στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ τη Β περίοδο του 2017, κρίθηκε επιτυχής, χωρίς διορθώσεις.

 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 20΄

 

Τίτλος μικροδιδασκαλίας: «Της Ιθάκης το ωραίο ταξίδι»

Προφίλ εκπαιδευομένων:  εκπαιδευτικό πρόγραμμα  σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης,  με θέμα Έλληνες Λογοτέχνες

 

Εκπαιδευτικοί στόχοι:

Γνώσεις:

Να διακρίνουν τον προτρεπτικό – διδακτικό χαρακτήρα του ποιήματος

Να αναγνωρίζουν την πηγή έμπνευσης του Καβάφη

Δεξιότητες:

Να εντοπίσουν τα συμβολιστικά στοιχεία του ποιήματος

Να υπολογίσουν τα εμπόδια του ταξιδιού

Στάσεις:

Να εκτιμήσουν αν το ποίημα είναι αισιόδοξο ή όχι

Να διερωτηθούν για τα οφέλη του ταξιδιού

Να αποδεχθούν τη σημασία της Ιθάκης ή τη σημασία του ταξιδιού

1) Εισαγωγή- Σύνδεση με τα προηγούμενα  2′( Εμπλουτισμένη εισήγηση)

Ο εκπαιδευτής καλωσορίζει τους εκπαιδευόμενους και κάνει μια σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα

Στην προηγούμενη συνάντηση μας έγινε μία αναφορά στη ζωή και το έργο του σπουδαίου αλεξανδρινού  ποιητή Κωνσταντίνου  Καβάφη.

Στη σημερινή μας συνάντηση θα ασχοληθούμε με το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη «Ιθάκη». Θα γίνει μια ερμηνευτική προσέγγιση του ποιήματος και θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα βαθύτερο νόημα του ποιήματος.

 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτής ενημερώνει τους εκπαιδευόμενους για τους εκπαιδευτικούς στόχους  της συγκεκριμένης συνάντησης.

2) Ιθάκη και ερμηνευτική προσέγγιση  (8΄)

Αφού γίνει η ενημέρωση των εκπαιδευτικών στόχων ο εκπαιδευτής μοιράζει  φωτοτυπημένο υλικό στον κάθε εκπαιδευόμενο με τους στίχους του ποιήματος. Από τους στίχους του ποιήματος λείπουν λέξεις- σύμβολα. Ο εκπαιδευτής ενημερώνει τους εκπαιδευόμενους για το τι ακριβώς πρέπει να κάνουν.

Στη συνέχεια ακολουθεί μια αφήγηση του ποιήματος από την Έλλη Λαμπέτη. Οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να παρατηρήσουν το βίντεο και να καταγράψουν στο φυλλάδιο που έχουν στα χέρια τους τις λέξεις- σύμβολα που λείπουν.

Για να δείτε το βίντεο :

https://www.youtube.com/watch?v=1aFTuH1lwjM

Μετά το εκπαιδευτικό βίντεο επαληθεύονται οι απαντήσεις των εκπαιδευομένων.  Γίνεται μία σύντομη αναφορά στο ποίημα από τον εκπαιδευτή και στη συνέχεια με την τεχνική των ερωτήσεων ο  εκπαιδευτής προσπαθεί  να κάνει τους εκπαιδευόμενους να διακρίνουν  τον προτρεπτικό – διδακτικό χαρακτήρα του ποιήματος και τους βάζει  να  σκεφτούν και να εντοπίσουν την  πηγή έμπνευσης του ποιητή.

3) Συμβολισμοί του ποιήματος και σύνδεση με το ταξίδι του σήμερα  (10΄)

Το επόμενο στάδιο είναι μια ομαδοσυνεργατική  άσκηση. Ο εκπαιδευτής χωρίζει τους καταρτιζόμενους σε δύο ομάδες και τους ενημερώνει για το τι πρέπει να κάνουν. Η κάθε ομάδα καλείται να θέσει έναν εκπρόσωπο. Στο σημείο αυτό  στην κάθε ομάδα μοιράζεται ένα φυλλάδιο με δύο ασκήσεις.

Για να δείτε το φύλλο εργασίας της α ομάδας πατήστε  ΕΔΩ.

Για να δείτε το φύλλο εργασίας της α ομάδας πατήστε ΕΔΩ

Στην πρώτη άσκηση καλούνται να αντιστοιχίσουν  τα συμβολιστικά στοιχεία. Η κάθε ομάδα έχει διαφορετικά συμβολιστικά στοιχεία για την αποφυγή επαναλήψεων. Στην δεύτερη άσκηση η μία ομάδα καλείται να καταγράψει 3-5 λέξεις τις οποίες ο ταξιδιώτης θα αποκομίσει από το «ταξίδι» του.

Η δεύτερη ομάδα καλείται να καταγράψει 3-5 λέξεις  που πρέπει να συνοδεύουν το «ταξίδι» τους με σκοπό την επίτευξη του στόχου. Στους εκπαιδευόμενους δίνονται 3΄ λεπτά  για να συζητήσουν τα θέματα. Μετά το πέρας του χρόνου ο εκπρόσωπος της κάθε ομάδας δίνει τις απαντήσεις.

Αφού ακουστούν οι απαντήσεις των ασκήσεων ο εκπαιδευτής τις επαληθεύει με τη χρήση του βιντεοπροβολέα.

 

Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι καλούνται μέσα από ερωτήσεις του εκπαιδευτή να σκεφτούν αν το ποίημα είναι αισιόδοξο ή όχι και ποια μπορεί  να είναι τα οφέλη ενός ταξιδιού. Στο τέλος  καλούνται να καταλήξουν στο συμπέρασμα αν σημασία έχει το ταξίδι  ή ο προορισμός.

4 ) Σύνοψη και σύνδεση με τα επόμενα (2΄)

Τέλος, ο εκπαιδευτής κάνει μια σύνοψη για όσα ειπώθηκαν στη σημερινή συνάντηση και ενημερώνει τους εκπαιδευόμενους για το τι θα ακολουθήσει στην επόμενη συνάντηση τους. Τους ευχαριστεί για την ενεργή συμμετοχή τους και τους προτρέπει να έχουν στο νου τους την Ιθάκη!

 

 

Μπάτζιου Σταματούλα, Φιλόλογος