εκπαίδευση-μέσα-από-την-τέχνη-σε-ομάδα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Εφαρμογή της τεχνικής ‘ Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη” σε πολυπολιτισμική ομάδα ενηλίκων για την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών λόγω της διαφορετικής σύστασης της ομάδας.

Διαβάστε Περισσότερα