ΠΡΩΙΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια, έχει δημιουργηθεί έντονος προβληματισμός σχετικά με την πρώιμη διάγνωση της δυσλεξίας, δηλαδή τον προγραμματισμό της εξιχνίασης ή της πρόβλεψης της δυσλεξίας, σε επίπεδο συμπεριφορικών ενδείξεων, νωρίτερα από την πρώτη σχολική ηλικία του παιδιού (Α΄Δημοτικού). Ο προβληματισμός αυτός, έγκειται στην αντίληψη πως όσο πιο νωρίς πραγματοποιηθεί μια τέτοια διάγνωση, τόσο καλύτερη και αποτελεσματικότερη μπορεί να είναι και η παρέμβαση της (Στασινός, 2020). 

Ουσιαστικά,  η δυνατότητα αυτής της πρώιμης πρόβλεψης, παραπέμπει στα πρώιμα προσχολικά χρόνια των παιδιών όπου και δίνει την δυνατότητα μιας επισήμανσης ορισμένων σημείων ή ενδείξεων τα οποία συνυφαίνονται με την ωρίμανση της κιναισθητικής και γνωστικής συμπεριφοράς του παιδιού. Τα παιδιά τα οποία παρουσιάζουν αυτές τις ενδείξεις, εντάσσονται απευθείας στην ομάδα υψηλού κινδύνου, το οποίο σημαίνει πως τα συγκεκριμένα παιδιά παρουσιάζουν περισσότερες πιθανότητες σε σχέση με τα υπόλοιπα της ίδιας ηλικίας, να εκδηλώσουν στο μέλλον ειδική μαθησιακή διαταραχή (Στασινός, 2020). 

Υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνητών, οι οποίοι στηρίζουν αυτήν την πρώιμη πρόβλεψη της δυσλεξίας. Αρχικά, γιατί έτσι δίνεται η δυνατότητα στήριξης του παιδιού σε μία ηλικία όπου η μάθηση επιτυγχάνεται με εύκολο τρόπο και δευτερευόντως, επειδή με την πρώιμη διάγνωση μπορούν να προληφθούν πολύχρονα συναισθήματα ματαίωσης και αποθάρρυνσης που παρουσιάζουν συχνά τα παιδιά με δυσλεξία λόγω της γλωσσικής τους αποτυχίας (Στασινός, 2020).

Ωστόσο, ένα τέτοιο εγχείρημα δεν είναι εύκολο, καθώς η ύπαρξη της δυσλεξίας συνυφαίνεται με την αναγνωστική αποτυχία του παιδιού, η οποία γίνεται φανερή από τα 7,5 με 8 έτη του, αφού έχει έρθει ήδη σε επαφή με τον γραπτό λόγο (Στασινός, 2020). Από αυτό γίνεται κατανοητό, πως μία πρώιμη διάγνωση δεν θα μπορούσε ποτέ να αποτελεί μια ουσιαστική διάγνωση της δυσλεξίας, ωστόσο όμως θα μπορούσε να αποτελέσει μία σημαντική επισήμανση ισχυρών ενδείξεων και σημείων συμπεριφοράς που θα επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό με την κατάλληλη κατάρτιση να κατατάξει το παιδί στην ομάδα υψηλού κινδύνου, για μία ενδεχόμενη ελλειμματική γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού που θα καταστεί φανερή κατά την είσοδο του στο δημοτικό σχολείο (Στασινός, 2020). 

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, η Βρετανική Εταιρεία Δυσλεξίας τις τελευταίες δεκαετίες έχει ηγηθεί μας εκστρατείας, η οποία κινείται προς την κατεύθυνση της πρώιμης διάγνωσης της δυσλεξίας, προσπαθώντας να επιδείξει στους γονείς πως είναι σημαντικό να δίνουν σημασία στις υποψίες τους όταν νιώθουν πως κάτι δεν πάει καλά με τη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού τους (Στασινός, 2020). 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Στασινός, Δ. (2020). Η Ειδική Συμπεριληπτική Εκπαίδευση 2027. Η ελκυστική εκδίπλωσή της στο Νέο-ψηφιακό Σχολείο με Ψηφιακούς πρωταθλητές. Παπαζήση.

Στασινός, Δ. (2020). Ψυχοπαθολογία του Λόγου και της Γλώσσας. Δυσλεξία, Πολυγλωσσία, Λογοθεραπεία & Συμπερίληψη. Gutenberg.

Κακκαλή Κυριακή,

Εργοθεραπεύτρια, M.Ed. Ειδικής Αγωγής

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ