Κοινωνικοποίηση και σχολικό περιβάλλον

Περίληψη

Η παρούσα εργασία παρουσιάστηκε στο 8ο  Διεθνές Συνέδριο, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, στη Λάρισα 14-16 Οκτωβρίου 2022. Εξετάζει την έννοια της κοινωνικοποίησης στο σχολικό πλαίσιο και ερευνά τους παράγοντες που συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση των μαθητών. Γίνεται προσπάθεια να οριστούν τα αίτια που οι μαθητές στη σημερινή εποχή εμφανίζουν κοινωνική ανεπάρκεια, ενώ από την παραπάνω έρευνα προκύπτει  πως το σχολείο αποτελεί έναν  βασικό  θεσμό για την κοινωνικοποίηση των παιδιών, αφού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της κοινωνικοποίησης των μαθητών.

Εισαγωγή
Ο ρόλος της εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα σημαντικός στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης των ατόμων, κάτι που είναι ευρέως αποδεκτό μεταξύ των κοινωνικών επιστημόνων και των εκπαιδευτικών. Η κοινωνική συμπεριφορά κατακτάται αλληλεπιδρώντας με τους άλλους μέσω της διαδικασίας της επικοινωνίας. Μετά την οικογένεια, το σχολικό περιβάλλον αποτελεί ένα χώρο, ο οποίος επιδρά καθοριστικά στην προσωπικότητα του ατόμου και αναπτύσσει τις κοινωνικές του δεξιότητες. Στην παρούσα εργασία, μελετάται η έννοια της κοινωνικοποίησης στο σχολικό περιβάλλον. Σκοπός της έρευνας είναι να αναδείξει τη σημασία της κοινωνικοποίησης των μαθητών και τον ρόλο του σχολείου. Στο πρώτο μέρος, ορίζεται η έννοια της κοινωνικοποίησης γενικότερα αλλά και η έννοια της σχολικής κοινωνικοποίησης. Στη συνέχεια, η έρευνα εστιάζει σε τρεις βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή τη διαδικασία. Τέλος, γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν τα πιθανά αίτια εκδήλωσης κοινωνικής ανεπάρκειας των μαθητών μέσα από μία μελέτη περίπτωσης.

 

Δείτε όλο το άρθρο εδώ: ΑΝΟΙΓΜΑ/ΛΗΨΗ

Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα

M.Ed Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Δευτεροβάθμια Α Πειραιά,

Κακκαλή Κυριακή

Εργοθεραπεύτρια

Βασιλά Ελπίδα

M.Ed Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

Δευτεροβάθμια Δ Αθήνας

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η ΕΚΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ