Άτομα με δυσλεξία και δράσεις στήριξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Περίληψη
Η παρούσα βιβλιογραφική έρευνα παρουσιάστηκε στο 8ο  Διεθνές Συνέδριο, για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, στη Λάρισα 14-16 Οκτωβρίου 2022. Εξετάζει την ειδική μαθησιακή διαταραχή της δυσλεξίας. Μέσα από τη μελέτη των χαρακτηριστικών που εμφανίζουν τα άτομα με δυσλεξία προκύπτει η ανάγκη για λήψη μέτρων υποστήριξης, όχι μόνο από τον εκπαιδευτικό και το σχολικό πλαίσιο αλλά και από την Ευρώπη γενικότερα. Συμπεραίνεται πως αν και έχουν γίνει αξιόλογες προσπάθειες πανευρωπαϊκά, δεν παύει να υπάρχουν ακόμα ελλείψεις στους τομείς της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, της εκπαιδευτικής πολιτικής, της υποστήριξης στην ενήλικη ζωή κ.α. Σαφέστατα έχουν γίνει πολλά βήματα προόδου, και μέσα από το πλαίσιο υποστήριξης που υιοθετεί κάθε κράτος, πολλά άτομα με δυσλεξία έχουν ξεπεράσει τα εμπόδια που αποτελούσαν τροχοπέδη για την πραγμάτωση των στόχων τους.

Λέξεις κλειδιά: δυσλεξία, υποστήριξη, ευρωπαϊκές δράσεις

Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά των ατόμων με δυσλεξία και να αναδειχθούν οι ιδιαίτερες ανάγκες τους. Παράλληλα, παρουσιάζεται η αναγκαιότητα της υποστήριξής τους από το σχολικό πλαίσιο και γίνεται αναφορά στις δράσεις που έχει πραγματοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα άτομα με δυσλεξία, από πολύ νωρίς έρχονται αντιμέτωπα με σημαντικές δυσκολίες στη ζωή τους, οι οποίες δεν οφείλονται μόνο στις δυσκολίες που απορρέουν από την συγκεκριμένη διαταραχή, αλλά και στην έλλειψη ή την απουσία της κατάλληλης υποστήριξης, με τη βοήθεια της οποίας θα μπορούσαν να τις υπερνικήσουν. Η υποστήριξη και η παρέμβαση στην εν λόγω διαταραχή, είναι σημαντικό να λαμβάνουν χώρα από την πρώτη κιόλας σχολική ηλικία του παιδιού και να διατηρούνται μέχρι και την ενήλικη ζωή τους. Τόσο η Ευρώπη, όσο και οι υπόλοιπες χώρες θα πρέπει να αναλαμβάνουν συνεχώς δράσεις, μέσω των οποίων τα άτομα με δυσλεξία θα μπορούν να αναδείξουν τις δυνατότητες τους και να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους σε όλους τους τομείς (κοινωνικό, σχολικό, εργασιακό κ.τ.λ). Στην πρώτη ενότητα, γίνεται αναφορά στο ψυχολογικό προφίλ των ατόμων με δυσλεξία, καθώς και στην σημασία της έγκαιρης και κατάλληλης υποστήριξης τους. Στην δεύτερη ενότητα, παρουσιάζεται η διαδικασία παρέμβασης της δυσλεξίας, καθώς και διάφορες προσεγγίσεις και στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των δυσκολιών της (γνωστικών, κοινωνικών, επαγγελματικών κ.τ.λ. Ταυτόχρονα στην ενότητα αυτή, τονίζεται και ο ρόλος του εκπαιδευτικού κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμβασης. Τέλος, στη τρίτη ενότητα παρουσιάζονται οι δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για τα δικαιώματα των ατόμων με δυσλεξία και τονίζεται η ανάγκη διεξαγωγής προγραμμάτων ευαισθητοποίησης για τη συγκεκριμένη διαταραχή τόσο εντός, όσο και εκτός του σχολικού πλαισίου.

Δείτε όλο το άρθρο εδώ:ΑΝΟΙΓΜΑ/ΛΗΨΗ

Κακκαλή Κυριακή

Εργοθεραπεύτρια

Βασιλά Ελπίδα

M.Ed Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

Δευτεροβάθμια Δ Αθήνας

Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα

M.Ed Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ενηλίκων,

Δευτεροβάθμια Α Πειραιά

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ