Η  ΓΝΩΣΗ  ΟΙΚΟΔΟΜΕΙΤΑΙ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ 

Η γνώση μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από την αλληλεπίδραση του ατόμου με το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Η γνώση έχει κοινωνικό χαρακτήρα και λαμβάνεται υπόψη τόσο στους στόχους όσο και στη μεθοδολογία του εκάστοτε μαθησιακού προγράμματος. Είναι γνωστό ότι η κοινωνικο – πολιτισμική θεωρία τονίζει ότι οι έννοιες μπορούν να αποκτηθούν μέσα από κοινωνικές πρακτικές σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια. Αυτό βρίσκει εφαρμογή στην οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Πρώτον, όταν λαμβάνονται υπόψη οι εμπειρίες που φέρνουν τα παιδιά από το περιβάλλον τους.

Δεύτερον, όταν μετατοπίζεται το κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας από το παιδί που ανακαλύπτει τη γνώση στην κοινότητα.

Τρίτον, όταν χρησιμοποιείται ο διάλογος ως διδακτική στρατηγική για να κατανοηθούν οι βασικές έννοιες και να κατακτηθεί η νέα γνώση. Ο διάλογος με πιο έμπειρους ενηλίκους ή συμμαθητές βοηθά το παιδί να εμπλουτίζει τις γνώσεις του και οδηγείται στη βαθύτερη κατανόηση των εννοιών.

Γενικά, σε όλα τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας το σημαντικότερο στοιχείο για μαθησιακό τους προφίλ αποτελούν οι αλληλεπιδράσεις και οι σχέσεις που αποκτούν με τους σημαντικούς “άλλους” πού βρίσκονται είτε στο σπίτι είτε στο σχολείο.

Το είδος των εμπειριών που αποκτούν θα τα επηρεάσει συναισθηματικά αλλά και γνωστικά.

Η προσοχή, η φροντίδα και η εμπιστοσύνη των ενηλίκων προς τα παιδιά τους δημιουργεί αισθήματα ασφάλειας και ενθάρρυνσης. Τέλος, η ποικιλία των ερεθισμάτων από το περιβάλλον αναπτύσσει τον εγκέφαλο των παιδιών δημιουργώντας συνάψεις.

 

ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΖΩΗ

Ηθοποιός, Εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού

Β. Βρεφονηπιοκόμων

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Δείτε επίσης:Η ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ