ΣΤΟΧΟς ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:

Απευθύνεται σε τυπικής ανάπτυξης μαθητές προσχολικής ηλικίας και σχολικής ηλικίας, αλλά και σε μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

Βελτίωση της ισορροπίας

Βελτίωση του οπτικό κινητικού συντονισμού

Ενδυνάμωση κορμού και κάτω άκρων

ΥΛΙΚΑ:

Δίσκος ισορροπίας (αν δεν υπάρχουν, εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μεγάλο μαξιλάρι ή και δυο και να τα τοποθετήσουμε το ένα πάνω στο άλλο ),

Παιγνίδι στόχων με κρίκους (αν δεν υπάρχουν, εναλλακτικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μπουκάλια νερού για τους στόχους και να κατασκευάσουμε τους κρίκους με χαρτόνι από κούτες)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

1) Ο/η εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής τοποθετεί το δίσκο ισορροπίας κοντά σε τοίχο για να έχει το παιδί την αίσθηση της ασφάλειας, ήτοι να κρατηθεί από τον τοίχο αν δεν καταφέρει να ισορροπήσει.

2) Σε ένα άλλο σημείο, σε μικρή απόσταση τοποθετεί το παιγνίδι στόχου.

3)Στη συνέχεια, ο/ η εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής δίνει στο παιδί τους κρίκους για να ξεκινήσει της ρίψεις.

4) Όταν το παιδί πετύχει όλους τους στόχους, τότε η εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής μεγαλώνει την απόσταση από το δίσκο ισορροπίας και η διαδικασία επαναλαμβάνεται.

ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:ΣΤΑΣΟΥ ΟΡΘΙΟ