Ο ΠΛΟΥΤΟΣ της ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β

Κατεβάστε την παρουσίαση του μαθήματος ΕΔΩ

Καθώς το έλλειμμα στη βραχύχρονη μνήμη αφορά την πλειοψηφία των μαθητών Ειδικής Αγωγής, στόχος είναι να χρησιμοποιούμε όλες τις διαθέσιμες τεχνικές για την κατανόηση κειμένων. Μια από αυτές είναι η οπτικοποίηση. Μέσω της οπτικοποίησης οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες καταφέρνουν να κατανοούν καλύτερα ένα κείμενο καθώς συνδέουν την επιθυμητή πληροφορία με μία εικόνα που είτε δημιουργούν οι ίδιοι είτε έχει δημιουργηθεί από άλλους (Παντελιάδου, 2007).

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η (15’):

Παρουσίαση αποτελεσμάτων Δραστηριότητας για το σπίτι

Ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές να παραθέσουν τις πληροφορίες που συνέλεξαν για την Δραστηριότητα που είχαν στο σπίτι

Οι πληροφορίες καταγράφονται στον πίνακα και χωρίζονται σε δύο στήλες :

Α στήλη : όσα ισχύουν και σήμερα για την Αττική

Β στήλη : όσα δεν ισχύουν πλέον ή όσα έχουν προστεθεί ως πλούτος της Αττικής

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η (20’): Ομάδες εργασίας

Ο διδάσκοντας χωρίζει τους μαθητές σε τρεις ομάδες

Η 1η ομάδα καλείται να δημιουργήσει ένα κολάζ με φωτογραφίες που θα βρει σε περιοδικά που θα δοθούν από τον διδάσκοντα και θα αφορά τα στοιχεία της Αττικής που προκύπτουν από το κείμενο

Η 2η ομάδα θα κάνει ένα κολάζ με εικόνες που θα δείχνουν τον πλούτο της Αττικής σήμερα

Η 3η ομάδα θα κάνει ένα κολάζ με εικόνες που θα προτείνουν τρόπους αύξησης των πλουτοπαραγωγικών πηγών την Αττικής

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3η (10’):

Γίνεται παρουσίαση των τριών κολάζ και συζήτηση αναφορικά με την εικόνα της Αττικής τότε και τώρα αλλά και τις προτάσεις για την βελτίωσή της.

Λεζέ Μαρίνα,

Φιλόλογος, ΠΕ02

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α’ Γυμνασίου, Βιβλίο Μαθητή (Ι.Ε.Π., 2015)

Συλλογικός Τόμος, «Μαθησιακές Δυσκολίες – Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά», Παντελιάδου Σ., Μπότσας Γ. (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Βόλος 2007)

Δείτε επίσης:  ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ Α ΜΕΡΟΣ