ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των μαθητών με δυσκολίες μάθησης και δυσλεξία & κατά συνέπεια έχει αυξηθεί και το ενδιαφέρον των γονέων, των εκπαιδευτικών & των ερευνητών πάνω στα θέματα αυτά. Ωστόσο, οι όροι «δυσκολίες μάθησης» & «ειδικές μαθησιακές δυσκολίες-δυσλεξία», χρησιμοποιούνται συχνά ως συνώνυμοι, ακόμη και από τους ειδικούς, με αποτέλεσμα να υπάρχει σύγχυση.

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

 Οι δυσκολίες μάθησης αντιπροσωπεύουν έναν ευρύ γνωσιακό τομέα. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τις όποιες δυσκολίες μάθησης ανεξάρτητα από τις αιτίες (Παπαδάτος, 2005). Συνήθως, πρόκειται για γενικευμένες δυσκολίες μάθησης & επομένως η σχολική αποτυχία θεωρείται επίσης γενικευμένη. Παραπέμπει σε μαθητές που για λόγους που σχετίζονται είτε προσωπικά με τους ίδιους, είτε με τον κοινωνικό τους περίγυρο (χαμηλό και μορφωτικό πλαίσιο ανάπτυξης) αδυνατούν να παρακολουθήσουν ευχερώς και να επωφεληθούν, όπως οι συμμαθητές τους από το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου (Στασινός, 2020). Στις περιπτώσεις  αυτές όταν διαμορφωθούν ευνοϊκοί όροι &  κατάλληλες συνθήκες μάθησης, οι μαθητές ξεπερνούν τις δυσκολίες τους σχετικά εύκολα & σε σύντομο χρονικό διάστημα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Αντίθετα, ο όρος ειδικές μαθησιακές δυσκολίες χρησιμοποιείται για να περιγράψει δυσκολίες στη μάθηση με περιορισμό στο εύρος αιτιών, οι οποίες συνήθως θεωρείται ότι δεν έχουν επίπτωση σε άλλες νοητικές λειτουργίες (Παπαδάτος, 2005). Αναφέρονται σε μία περιορισμένη γνωστική περιοχή, όπως η ομιλία, ο γραπτός λόγος, η αριθμητική & όχι σε γενικά προβλήματα μάθησης που αφορούν το σύνολο των σχολικών μαθημάτων. Μια ειδική κατηγορία ειδικών μαθησιακών δυσκολιών είναι η δυσλεξία. Πρόκειται για μία σοβαρή, επίμονη και ανθεκτική στο χρόνο μαθησιακή δυσκολία και το άτομο αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κατανόηση και στη χρήση του γραπτού λόγου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Για την αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης καθοριστικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Σε συνεργασία με τους γονείς του μαθητή, το Κ.Ε.ΔΑ.Σ.Υ &  την ειδική υποστηρικτική ομάδα, θα πρέπει να εφαρμόζει εξατομικευμένο & καλά δομημένο πρόγραμμα διδασκαλίας στη φυσική τάξη ανάλογα με τις ανάγκες του, το οποίο και θα αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν τροποποίησή του. Ειδικά για τα παιδιά με δυσλεξία η πολυαισθητηριακή διδακτική μέθοδος σε συνδυασμό με τη χρήση της νέας τεχνολογίας & με ποικιλία λογισμικών που κυκλοφορούν είναι πολύ ελκυστική και αποτελεσματική. Επίσης, ο εκπαιδευτικός οφείλει να καλλιεργήσει φιλικό κλίμα απέναντι στον δυσλεξικό μαθητή. Συγκεκριμένα, να σέβεται το πρόβλημα των παιδιών αυτών, να δείχνει κατανόηση, υπομονή, να τους δίνει τον απαιτούμενο χρόνο για να σκεφτούν, να σημειώνει μόνο τα βασικότερα λάθη στη διόρθωση. Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η ψυχολογική υποστήριξη του μαθητή αλλά και η συμβουλευτική των γονέων σε θέματα που αφορούν τη σωστή αντιμετώπιση του παιδιού το σπίτι.

Βολακάκη Μαρία, Φιλόλογος

M.Ed. Ειδικής Αγωγής- M.Ed. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Δείτε επίσης:ΜΕΛΕΤΗ & ΔΥΣΛΕΞΙΑ: ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ;