ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σύμφωνα με την Wing (1996) τα χαρακτηριστικά που είναι παρόντα στη διαταραχή του φάσματος του αυτισμού είναι τα ακόλουθα:

Διαταραχή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης/κοινωνικότητας. Πολλά παιδιά με ΔΑΦ δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη συναισθηματική κατάσταση των άλλων (Empathy), να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και να διαμορφώσουν δεσμούς προσκόλλησης και σχέσεις.

Διαταραχή της επικοινωνίας. Χρειάζεται να επισημανθεί ότι το κύριο πρόβλημα του αυτισμού δεν είναι ο λόγος αλλά η επικοινωνία. Βέβαια μερικά παιδιά με χαμηλής λειτουργικότητας αυτισμό δεν θα αποκτήσουν ποτέ λόγο ή θα έχουν σοβαρές δυσκολίες, μπορούν όμως να μάθουν εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας.

Διαταραχή της φαντασίας. Με τον όρο διαταραχή της φαντασίας εννοούμε την απουσία ή ελλειμματική ευελιξία στη σκέψη και από «τελετουργικές» συμπεριφορές – ρουτίνες. Τα παιδιά με ΔΑΦ έχουν ανάγκη για οργάνωση, διατήρηση της σταθερότητας, της συνέχειας και συχνά χαρακτηρίζονται από φτωχό ρεπερτόριο ενεργειών το οποίο λειτουργεί αγχολυτικά.

Ασυνήθιστη αντίδραση σε αισθητηριακά ερεθίσματα. Πολλά παιδιά με αυτισμό βιώνουν αληθινά επίπονες καταστάσεις ως προς τα αισθητηριακά θέματα. Συχνά αντιδρούν με ασυνήθιστους τρόπους σε αισθητηριακά ερεθίσματα. Αυτή η αντίδραση παίρνει τη μορφή της υπέρ- ή υποαντίδρασης (ευαισθησίας).

Προβλήματα συμπεριφοράς. Πολλά παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν προβλήματα συμπεριφοράς με τη μορφή της καταστροφής της ιδιοκτησίας, της επιθετικότητας προς τους άλλους και του αυτοτραυματισμού.

Γίνεται κατανοητό ότι δεν πρέπει να εμμένουμε στα ελλείμματα των μαθητών με ΔΑΦ αλλά οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί να επικεντρωθούμε και να αναδείξουμε τις δυνατότητες και τα θετικά τους γνωρίσματα. Δεν είναι όλα τα άτομα με ΔΑΦ πάντα αποστασιοποιημένα από τους γύρω τους και δεν συμπεριφέρονται με δύσκαμπτο και επιτηδευμένο τρόπο. Οι Greenspan και Weider (1997) επισήμαναν ότι «πολλά παιδιά με αυτισμό είναι «αρκετά τρυφερά και στοργικά, συμπονετικά και δημιουργικά»

Οφείλεται να τονιστεί ότι πολλά παιδιά με αυτισμό εμφανίζουν ιδιαίτερες ικανότητες μουσικές, αριθμητικές, αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης μηχανών, ταίριασμα κομματιών παζλ ή κατασκευαστικών παιχνιδιών. Έχουν μια ασυνήθιστη μορφή μνήμης που επιτρέπει την μακρόχρονη αποθήκευση εμπειριών με την ακριβή μορφή με την οποία έγιναν αντιληπτές. Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι η ενθάρρυνση της ενασχόλησης των μαθητών με τους τομείς των ενδιαφερόντων τους ενδέχεται να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα και δυνατότητες στον ακαδημαϊκό, κοινωνικό και άλλου είδους τομέα. Μια εκκεντρικότητα του παιδιού με αυτισμό ή περιττή εμμονή πρέπει να μετατραπεί σε δύναμή του. Για τον λόγο αυτό,ο εκπαιδευτικός της τάξης, οφείλει να λάβει υπόψη του τα γενικά χαρακτηριστικά των ατόμων με αυτισμό και φυσικά να έχει τη διάθεση να αποκωδικοποιήσει τη συμπεριφορά τους.

Βασιλά Ελπίδα

 Ειδική Παιδαγωγός ΠΕ02.50

M.Ed. Ειδικής Αγωγής

 

Βολακάκη Μαρία, Φιλόλογος

M.Ed. Ειδικής Αγωγής- M.Ed. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Δείτε επίσης:«ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΑΦ & ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ»