ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ

Α ΜΕΡΟΣ

Ένας εναλλακτικός τρόπος μάθησης στη διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι η χρήση των κόμικ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ο μαθητής έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει εξ αρχής μια ιστορία ή να επαναδιατυπώσει μια ιστορία που γνωρίζει με πιο δημιουργικό τρόπο. Επίσης, η δημιουργία κόμικ βοηθά στην ενίσχυση της οπτικής μνήμης. Σύμφωνα με την Παντελιάδου (2007) η οπτική μνήμη είναι ένας τομέας στον οποίο τα άτομα με Μαθησιακές Δυσκολίες υστερούν και είναι ένας τομέας που εάν ενισχυθεί μπορεί να βελτιώσει το μαθησιακό επίπεδο του παιδιού.

ΑΦΟΡΜΗΣΗ (4-5΄)

Ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα «Το αγαπημένο μου παραμύθι».

Ρωτά έναν μαθητή-τρια τυχαία ποιο είναι το αγαπημένο του/της παραμύθι και γιατί.

Εάν η ιστορία είναι πολύ σύντομη μπορεί να δώσει τον λόγο και σε άλλους μαθητές.

Με αφορμή τις διηγήσεις των παιδιών ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εξηγήσει στους μαθητές ότι όπως οι γονείς τους έχουν μάθει κάποιες ιστορίες, έτσι και στην Αρχαία Ελλάδα υπήρχαν φανταστικές ιστορίες που χρησιμοποιούσαν οι γονείς για να διδάξουν πράγματα στα παιδιά.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η (10΄):

Ο εκπαιδευτικός δίνει ένα φυλλάδιο που περιλαμβάνει το αρχαίο κείμενο και τη μετάφραση σε αντιστοιχία και δίπλα ένα άλλο φυλλάδιο με ερωτήσεις κατανόησης.

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός κάνει ανάγνωση το φυλλάδιο με τις ερωτήσεις και εξηγεί τι ακριβώς πρέπει να απαντήσουν οι μαθητές.

Στη συνέχεια, ελέγχουν τις απαντήσεις τους οι μαθητές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού.

Σε περίπτωση που παρατηρηθούν λανθασμένες απαντήσεις ή δυσκολία στην κατανόηση ο εκπαιδευτικός εξηγεί στους μαθητές και βοηθά στην κατανόηση με επιπλέον διευκρινίσεις.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η (10΄):

  Ο εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα τον τύπο φωνῇ που υπάρχει στο κείμενο και ζητά από τους μαθητές να πουν λέξεις που έχουν μέσα τους την λέξη φωνή (brainstorming)

    •  Σε κάθε λέξη που λέει το παιδί, ο εκπαιδευτικός ζητά και τη σημασία της.

    Μπορεί για επιπλέον εξάσκηση να ζητήσει να την εντάξει και μέσα σε πρόταση.

Οι λέξεις που δίνουν οι μαθητές καταγράφονται από τον εκπαιδευτικό στον πίνακα.

Εν συνεχεία, μελετούν όλοι οι μαθητές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού τον λεξιλογικό πίνακα της ενότητας, εξηγούν τη σημασία όσων λέξεων δεν γνωρίζουν οι μαθητές και προσπαθούν να τις εντάξουν σε προτάσεις.

Εάν οι μαθητές έχουν πει λέξη που δεν αναγράφεται στον λεξιλογικό πίνακα, τότε δίνεται η οδηγία να συμπληρωθεί απ’ όλους τους μαθητές.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η (20΄):

Δημιουργία κόμικ:

Οι μαθητές με το χέρι ή κολάζ να σχεδιάσουν ένα κόμικ βασισμένο στην ιστορία που μόλις διάβασαν.

Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες των 4 ατόμων.

Κάθε μαθητής θα αναλάβει να σχεδιάσει 1 σελίδα ώστε κάθε κόμικ να αποτελείται από 4 σελίδες.

Στο τέλος της δραστηριότητας και στην αρχή της επόμενης διδακτικής ώρας οι μαθητές μπορούν να παρουσιάσουν τα έργα που δημιούργησαν.

Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από τους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι θα κρίνουν το δικό τους κόμικ αλλά και τα κόμικ των άλλων. Στόχος της αξιολόγησης είναι να προτείνουν και τρόπους βελτίωσης λαθών. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δώσει στους μαθητές σχετικό έντυπο για κάθε κόμικ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α’ Γυμνασίου, Βιβλίο Μαθητή (Ι.Ε.Π., 2015)

Συλλογικός Τόμος, «Μαθησιακές Δυσκολίες – Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά», Παντελιάδου Σ., Μπότσας Γ. (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Βόλος 2007)

Λεζέ Μαρίνα,

Φιλόλογος, ΠΕ02

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ Β’