ΚΕΦΑΛΑIΟ Δ΄

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.)

4. ΑΘΗΝΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ

Η ενότητα διδάχθηκε με τον τρόπο που ακολουθεί σε μία διδακτική ώρα σε μαθητές Ειδικού Γυμνασίου.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Μαθητές της Α΄ Γυμνασίου τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής Αγωγής καθώς και σε μαθητές της Δ΄ Δημοτικού.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ:

Οι μαθητές τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής αγωγής να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της Αρχαϊκής Περιόδου και την πόλη της Αθήνας. Μέσα από τις ομάδες εργασίας οι εκπαιδευτικοί θα αντιληφθούν το κατά πόσο οι μαθητές κατανόησαν τα όσα διδάχτηκαν και οι μαθητές θα εξοικειωθούν περισσότερο ομαδοσυνεργατικά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Ξεκινώντας ο εκπαιδευτής το μάθημα καλωσορίζει τους μαθητές και κάνει μια σύντομη εμπλουτισμένη εισήγηση με τι θα ασχοληθούν στην επόμενη διδακτική ώρα.

Ο εκπαιδευτής κάνει επίσης μία σύντομη αναδρομή του προηγούμενου μαθήματος και εξηγεί στους μαθητές ποια είναι τα βασικά στοιχεία της νέας ενότητας.

Στη συνέχεια τους μοιράζει το παρακάτω σχεδιάγραμμα για να κατανοήσουν ευκολότερα τη συγκεκριμένη ενότητα .

Αφού οι μαθητές κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του μαθήματος στη συνέχεια ο εκπαιδευτής προχωρά στην ανάθεση ομαδικών εργασιών.

Με αυτόν τον διαδραστικό τρόπο και με τη βοήθεια του σχεδιαγράμματος οι μαθητές θα αντιληφθούν ευκολότερα και μόνοι τους τα βασικά χαρακτηριστικά νέου μαθήματος.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Δ΄

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.)

4. ΑΘΗΝΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ

Α)ΠΟΛΗ – ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Αρχικά υπήρχαν σκορπισμένοι συνοικισμοί

«Οικιστής» = ο μυθικός Θησέας

Β) ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ

Βασιλεία

Κόδρος = τελευταίος βασιλείας

Αριστοκρατία

Επώνυμος Άρχοντας

Άρχοντας – Βασιλιάς

Πολέμαρχος

6 θεσμοθέτες

Άρειος Πάγος

Εκκλησία του Δήμου

Γ)ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Αντίδραση εμπόρων και βιοτεχνών

Πολλοί χρεωμένοι αγρότες

Δ)ΚΥΛΩΝΕΙΟ ΑΓΟΣ

Αποτυχία Κύλωνα στην ανάληψη εξουσίας

Σφαγιάστηκαν οι οπαδοί του

Άγραφοι νόμοι = σημαντικό πρόβλημα

Δράκοντας = πρώτη προσπάθεια καταγραφής νόμων

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο εκπαιδευτής μοιράζει ρόλους στους εκπαιδευόμενους. Για να διευκολύνει τη διαδικασία κολλάει στη μπλούζα τους χαρτάκια με τους τίτλους των αξιωμάτων (άρχοντας, επώνυμος άρχοντας,δούλοι, πολέμαρχος, θεσμοθέτες, μέλη Αρείου Πάγου, Εκκλησία του Δήμου).

Στη συνέχεια, ζητά από κάθε μέλος να σηκωθεί και να πάει σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Π.χ. ζητάει από τον Πολέμαρχο να πάει στον άρχοντα.

Στο τέλος, ρωτά τα μέλη τι θα μπορούσαν να συζητούν αυτοί οι δύο μεταξύ τους;

Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει σε όλους τους ρόλους.

Αφού ολοκληρωθεί αυτό το παιχνίδι ρόλων στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο.

Προσθέτει ένα σενάριο με μια διαμάχη για τη δυσαρέσκεια των αγροτών και την τυραννία του Κύλωνα.

Οι μαθητές καταγράφουν σε χαρτόνι τα αιτήματά τους και κάνουν μια μικρή διαδήλωση.

Ο Δράκων μπαίνει στη μέση και κρατά χαρτόνι που λέει: «Δρακόντιοι Νόμοι».

Στο τέλος όλοι μαζί γιορτάζουν.Ο εκπαιδευτής ρωτά τους μαθητές πώς λεγόταν το μέρος που γιόρταζαν οι Αθηναίοι.

Οι μαθητές φαντάζονται ότι βρίσκονται σε μια τέτοια γιορτή και κάνουν μια μικρή αναπαράσταση της γιορτής με σκοπό να χαλαρώσουν!

Μπάτζιου Σταματούλα

Φιλόλογος, M.Ed. Επιστήμες Αγωγής

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κατσουλάλος, Θ., Καρυώτη, Ι., Λένα, Μ. & Κατσαρού, Χ. (2014)Στα Αρχαία χρόνια. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος»

Κατσουλάκος, Θ.,Κοκκορού-Αλευρά, Γ., &Σκουλάτος, Β. (2011). Αρχαία Ιστορία.Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος»

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Η ΣΠΑΡΤΗ