ΓΕΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε τυπικής ανάπτυξης μαθητές προσχολικής ηλικίας, αλλά και σε μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Βελτίωση της λεπτής κινητικότητας

Ανάπτυξη της ικανότητας του διαχωρισμού χρωμάτων

Βελτίωση της συλληπτικής δεξιότητας των δαχτύλων

Βελτίωση της οπτικής ικανότητας και της αντιληπτικής δεξιότητας

ΥΛΙΚΑ

Χαρτόνι ή χαρτί

Καπάκια από μπουκάλια

Σιλικόνη κόλλα

Πομ- πομ χειροτεχνίας

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει τη διάκριση και την ταξινόμηση όμοιων αντικειμένων με βάση ένα κριτήριο, το χρώμα.

Ο/η εκπαιδευτικός δίνει στο παιδί τα πολύχρωμα τα πομ- πομ χειροτεχνίας και στη συνέχεια του ζητάει να τα ομαδοποιήσει με βάση το χρώμα τους, να τα τοποθετήσει στο αντίστοιχου χρώματος καπάκι της αυτοσχέδιας κατασκευής του ουράνιου τόξου και έπειτα να τα καταμετρήσει.

Η δραστηριότητα πραγματοποιείται με επαναληπτικό τρόπο από το παιδί .

Η επαναληπτική υλοποίηση της εν λόγω δραστηριότητας συμβάλλει

Η δραστηριότητα μπορεί εναλλακτικά να πραγματοποιηθεί και με τη χρήση λαβίδας.

 

ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Δείτε επίσης:ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ