ΜΙΑ ΜΗΛΙΑ ΜΑΣ ΜΑΘΑΙΝΕΙ!

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε τυπικής ανάπτυξης μαθητές προσχολικής ηλικίας, αλλά
και σε μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των
εκπαιδευτικών βαθμίδων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Καλλιέργεια της δεξιότητας της σωματικής- κινητικής έκφρασης
Ενίσχυση της φαντασίας
Εμπλουτισμός εμπειριών

ΥΛΙΚΑ

Εκτυπωμένες Κάρτες

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η διαδικασία βασίζεται στη τεχνική της μίμησης με και χωρίς την παρουσία
προτύπου.
Ο/ η εκπαιδευτικός δίνει την εντολή στο παιδί προφορικά και ταυτόχρονα
του επιδεικνύει την κάρτα.
Ο/η εκπαιδευτικός εκτελεί την ψυχοκινητική παρομοίωση και παράλληλα
καλεί το παιδί να τον/ την μιμηθεί.
Το παιδί μιμείται και εκτελεί την κίνηση αρχικά με την παρουσία προτύπου
και στη συνέχεια χωρίς αυτήν.

 

Ανοίξτε και εκτυπώστε το αρχείο με όλες τις καρτέλες ΕΔΩ.

ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ
Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Ατόμων με
Αναπηρία