ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ Β

 

Η βιωματική μάθηση δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης. Αντί της απομνημόνευσης πληροφοριών προτείνει την αναζήτηση νοήματος. Επιδιώκει την διανοητική και συναισθηματική κινητοποίηση του μαθητή, στοχεύοντας στην απαρτίωση της νοητικής και συγκινησιακής διεργασίας (Δεδούλη, 2001).

Στο παρόν σχέδιο διδασκαλίας η βιωματική μάθηση πραγματοποιείται στην δραστηριότητα 1, καθώς προσπαθούν να γράψουν στην αρχαία ελληνική διάλεκτο εκφράσεις που χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους.

Μια άλλη μέθοδος διδασκαλίας που εντοπίζεται σε αυτό το σχέδιο μαθήματος είναι η συγκριτική μέθοδος. Με τον τρόπο αυτό ενεργοπιούνται σύνθετες νοητικές διαδικασίες και διαμορφώνεται η κριτική σκέψη (Φρυδάκη, 2009).

 

Κατεβάστε την παρουσίαση του μαθήματος ΕΔΩ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους για την εκπαίδευση στην αρχαία Ελλάδα (15’)

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Μετά την παρουσίαση των εργασιών ο καθηγητής θα προβάλει στο Power Point έναν πίνακα ομοιοτήτων και διαφορών του εκπαιδευτικού συστήματος στην αρχαία Ελλάδα και στη σημερινή εποχή

Οι μαθητές βάσει όσων διάβασαν και άκουσαν θα πρέπει να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των αρχαίων και σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων και να εκφράσουν τη γνώμη τους για το κατά πόσο η σημερινή εκπαίδευση βοηθά στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Ο καθηγητής δείχνει τις εικόνες του βιβλίου που απεικονίζουν τον γραπτό λόγο των αρχαίων Ελλήνων και κάνει τις ακόλουθες ερωτήσεις:

Ποια γράμματα αναγνωρίζετε;

Μπορείτε να αναγνωρίσετε κάποια λέξη ή φράση στις εικόνες;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η:

Σε πηλό κάθε μαθητής προσπαθεί να γράψει μια φράση χρησιμοποιώντας το αλφάβητο που δίνεται στην διαφάνεια 3 του PowerPoint και στη συνέχεια επιλέγει ο καθηγητής 5 μαθητές να δείξουν τη φράση τους στην τάξη και οι υπόλοιποι με οδηγό το αλφάβητο που βλέπουν προσπαθούν να βρουν τι φράση έχει γράψει.

⁎ εάν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε πηλό μπορείτε να κάνετε την ίδια δραστηριότητα σε πήλινα πιατάκια που θα έχετε προμηθευτεί (στόχος του πηλού είναι να έρθουν οι μαθητές όσο πιο κοντά γίνεται με τον αρχαίο τρόπο γραφής).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η:

Γράψτε στον πίνακα εκφράσεις στα νέα ελληνικά και ζητήστε από τους μαθητές να τις αποδώσουν στην αρχαϊκή αλφάβητο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η:

Χωρίζουμε στον πίνακα τα φωνήεντα από τα σύμφωνα και τα ταξινομούμε βάσει των κατηγοριών που αναγράφονται και στο σχολικό βιβλίο (μακρά, βραχέα, οδοντικά, χειλικά, ουρανικά, ένρινα, υγρά, συριστικά, διπλά).

Για τα οδοντικά, χειλικά, ουρανικά, ένρινα, υγρά, συριστικά και διπλά μπορείτε να «παίξετε» με τους ήχους δείξτε πώς και από ποιο σημείο της στοματικής κοιλότητας παράγονται οι ήχοι κάθε γράμματος. Για παράδειγμα, στα χειλικά δείξτε με επιμονή ότι παράγονται με την ένωση των χειλιών για να εμπεδώσουν τι σημαίνει η λέξη «χειλικό».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α’ Γυμνασίου, Βιβλίο Μαθητή (Ι.Ε.Π., 2015)

Δεδούλη Μ., (2001) «Βιωματική μάθηση- Δυνατότητες αξιοποίησής της στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης»,

Φρυδάκη Ε., (2009). «Η Διδασκαλία στην Τομή της Νεωτερικής και της Μετανεωτερικής Σκέψης», Αθήνα: Κριτική

 

Δείτε επίσης: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

 

 

Λεζέ Μαρίνα,

Φιλόλογος, ΠΕ02