ΚΕΦΑΛΑIΟ Δ΄

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.)

ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ

Η ενότητα διδάχθηκε με τον τρόπο που ακολουθεί σε μία διδακτική ώρα σε μαθητές Ειδικού Γυμνασίου.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Μαθητές της Α΄ Γυμνασίου τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής Αγωγής καθώς και σε μαθητές της Δ΄ Δημοτικού.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ:

Οι μαθητές τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής αγωγής να κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία της Αρχαϊκής Περιόδου. Μέσα από τις ομάδες εργασίας οι εκπαιδευτικοί θα αντιληφθούν το κατά πόσο οι μαθητές κατανόησαν τα όσα διδάχτηκαν και οι μαθητές θα εξοικειωθούν περισσότερο ομαδοσυνεργατικά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Ξεκινώντας ο εκπαιδευτής το μάθημα καλωσορίζει τους μαθητές και κάνει μια σύντομη εμπλουτισμένη εισήγηση με τι θα ασχοληθούν στην επόμενη διδακτική ώρα.

Ο εκπαιδευτής κάνει επίσης μία σύντομη αναδρομή του προηγούμενου μαθήματος και εξηγεί στους μαθητές ποια είναι τα βασικά στοιχεία της νέας ενότητας.

Στη συνέχεια, τους μοιράζει το παρακάτω σχεδιάγραμμα για να κατανοήσουν ευκολότερα τη συγκεκριμένη ενότητα.

Αφού οι μαθητές κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του μαθήματος, στη συνέχεια ο εκπαιδευτής προχωρά στην ανάθεση ομαδικών εργασιών.

Με αυτόν τον διαδραστικό τρόπο και με τη βοήθεια του σχεδιαγράμματος οι μαθητές θα αντιληφθούν ευκολότερα και μόνοι τους τα βασικά χαρακτηριστικά της Αρχαϊκής Περιόδου.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Δ΄

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.)

ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ

800 – 600 π.Χ = Δεύτερος Αποικισμός στη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο

Α) ΑΙΤΙΕΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ

Οικονομικοί Λόγοι

Πολιτικοί Λόγοι

Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ

Επέλεγαν τη θέση τους

Οργάνωναν την αναχώρησή τους

Όριζαν αρχηγό = τον «οικιστή»

Συγκεκριμένη τελετή αναχώρησης

Επέλεγαν μέρος με πλούσια ενδοχώρα και φυσική οχύρωση

Γ)ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ

Διεύρυναν τους πνευματικούς ορίζοντές τους

Ανέπτυξαν την οικονομία τους

Δημιουργήθηκαν νέα επαγγέλματα

Αναπτύχθηκε το εμπόριο και οι λιανοπωλητές

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο εκπαιδευτής πλαστικοποιεί τα βασικά μέρη του χάρτη της Ελλάδας όπως και τα απέναντι παράλια. Πλαστικοποιεί επίσης και μερικά ανθρωπάκια και τα μοιράζει στους μαθητές. Κάποιοι μαθητές αναλαμβάνουν να τοποθετήσουν το ανθρωπάκι τους σε ένα γεωγραφικό διαμέρισμα και προσπαθούν να σκεφτούν λόγους που τους αναγκάζουν να φύγουν από τον τόπο τους και να αναζητήσουν νέα πατρίδα. Στη συνέχεια, όλη η ομάδα καταλήγει στους λόγους της μετακίνησής τους. Στο τέλος, ο εκπαιδευτής ορίζει έναν οικιστή και όλοι μαζί κάνουν ένα παιχνίδι ρόλων το οποίο βασίζεται στην τελετή αναχώρησης των αποίκων για τη νέα τους πατρίδα.

Ο εκπαιδευτής αναθέτει σε μια ομάδα ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας καλούνται να πουν αν το επάγγελμα που έχει αναλάβει ο κάθε μαθητής υπήρχε πριν την αρχαϊκή εποχή ή εμφανίστηκε τότε. Από αυτή τη διαδικασία υιοθέτησης του επαγγέλματος περνούν όλοι οι μαθητές και στο τέλος κάνουν τη διάκριση ανάμεσα στα παλαιά και νέα επαγγέλματα.

Μπάτζιου Σταματούλα

Φιλόλογος, M.Ed. Επιστήμες Αγωγής

Δείτε επίσης: ΟI ΜΕΤΑΒΑΤIΚΟI ΧΡΟΝΟI

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κατσουλάλος, Θ., Καρυώτη, Ι., Λένα, Μ. & Κατσαρού, Χ. (2014)Στα Αρχαία χρόνια. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος»

Κατσουλάκος, Θ.,Κοκκορού-Αλευρά, Γ., &Σκουλάτος, Β. (2011). Αρχαία Ιστορία.Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος»