Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Η βιωματική μάθηση δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης. Αντί της απομνημόνευσης πληροφοριών προτείνει την αναζήτηση νοήματος. Επιδιώκει την διανοητική και συναισθηματική κινητοποίηση του μαθητή, στοχεύοντας στην απαρτίωση της νοητικής και συγκινησιακής διεργασίας (Δεδούλη, 2001).

Μια από τις μεθόδους της βιωματικής μάθησης είναι και η δραματοποίηση, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων κυρίως στους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

Το παρόν άρθρο αποτελεί διδακτική πρόταση για το πρώτο μέρος της 2ης ενότητας των Αρχαίων Ελληνικών της Α’ Γυμνασίου με τη βοήθεια της δραματοποίησης στοχεύοντας στη βαθύτερη κατανόηση του κειμένου.

Κατεβάστε την παρουσίαση του μαθήματος ΕΔΩ

ΑΦΟΡΜΗΣΗ:

Δείχνουμε μια εικόνα παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο και ρωτάμε τα παιδιά σε ποια ηλικία πιστεύουμε ότι ανήκουν και τι μαθήματα μπορεί να κάνουν στο σχολείο.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1:

Κάνει ο καθηγητής μια πρώτη ανάγνωση του κειμένου και δίνει ως αναγνωστική οδηγία να υπογραμμίσουν τις λέξεις που δεν γνωρίζουν.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2:

Ο καθηγητής εξηγεί τις άγνωστες λέξεις και ζητά από τους μαθητές να του πουν τι κατάλαβαν από την ανάγνωση του κειμένου

Στόχος είναι να κατανοήσουν τα παιδιά ότι γνωρίζουν ήδη πολλές από τις λέξεις του κειμένου και μπορούν να επιχειρήσουν μια πρώτη κατανόηση αυτού.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3:

Μοιράζουμε στους μαθητές καρτέλες με τις λέξεις : τροφός, παιδαγωγός, γραμματιστής, κιθαριστής, παιδοτρίβης.

Πίσω από κάθε καρτέλα θα είναι γραμμένος ο ρόλος του καθενός.

Ανάλογα με την καρτέλα που θα τύχει στους μαθητές θα σχηματιστούν αντίστοιχες ομάδες εργασίας.

Καλούνται να σχεδιάσουν μια 3λεπτη διδασκαλία ανάλογα με το αντικείμενό τους (η τροφός και ο παιδαγωγός μπορούν να δείξουν πώς φροντίζουν τα παιδιά πριν το σχολείo ή στη βρεφική ηλικία).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4:

Δίνετε στους μαθητές το αρχείο με τα στοιχεία εκπαίδευσης των νέων σε διάφορες περιοχές τα αρχαία χρόνια (http://users.sch.gr/agiosaki/joomlasite/images/pdf/ekpaideysh.pdf)

Χωρίζουμε τους μαθητές σε 4 ομάδες

Κάθε ομάδα θα αναλάβει να διαβάσει ένα από τα 4 πρώτα κομμάτια του αρχείου και στο επόμενο μάθημα θα παρουσιάσει στην τάξη μια περίληψη των πληροφοριών που βρήκε.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α’ Γυμνασίου, Βιβλίο Μαθητή (Ι.Ε.Π., 2015)

Δεδούλη Μ., (2001). «Βιωματική μάθηση- Δυνατότητες αξιοποίησής της στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης» , Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, τχ. 5

 

Δείτε επίσης: ΕΠΑΓΓΈΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Λεζέ Μαρίνα,

Φιλόλογος, ΠΕ02