ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ Β’ -ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Όπως γνωρίζουμε η γνωστική ανάπτυξη στους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες πολλές φορές δεν είναι επαρκής και χρειάζεται να επιστρατεύσουμε διάφορες τεχνικές για να την ενισχύσουμε. Μια από αυτές είναι η κονστρουκτιβιστική μέθοδος διδασκαλίας. Σύμφωνα με τον Dewey «η γνωστική ανάπτυξη προάγεται με μια διαδραστική διδασκαλία, με τους μαθητές ενεργά συμμέτοχους στη διαδικασία και τον εκπαιδευτικό να προσβλέπει και να επιδιώκει τη διανοητική, διαπροσωπική και κοινωνική ανάπτυξή τους». Ουσιαστικά, μέσω αυτής της διδασκαλίας επενδύουμε στην προηγούμενη γνώση των μαθητών, για παράδειγμα το τι διδάχθηκαν σε προηγούμενη ενότητα ή σε άλλο διδακτικό αντικείμενο, και προσπαθούμε να οικοδομήσουμε τη νέα γνώση (Φρυδάκη, 2009).

ΑΦΟΡΜΗΣΗ:

Ο καθηγητής με αφορμή την παρουσίαση των επαγγελμάτων από τους μαθητές στο προηγούμενο μάθημα προβάλλει ένα Power Point με τα επαγγέλματα που αποτελούν σύνθετες λέξεις

Θυμάστε τι κάνει το κάθε ένα από αυτά τα επαγγέλματα;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η:

Ο καθηγητής εμφανίζει ένα Power Point που περιλαμβάνει αυτά τα επαγγέλματα και την ετυμολογία τους. Θα τα δείξει δηλαδή αναλυμένα στα συνθετικά τους μέρη.

Πώς λέγεται το φαινόμενο κατά το οποίο μια λέξη προκύπτει αφού ενώσω 2 άλλες λέξεις;

Μπορείτε να σκεφτείτε κάποια λέξη που είναι σύνθετη; (Ο καθηγητής σημειώνει τις απαντήσεις των παιδιών στον πίνακα)

Από ποιες λέξεις έχουν δημιουργηθεί; (Ο καθηγητής γράφει τις απαντήσεις των μαθητών στον πίνακα)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η:

Ο καθηγητής γράφει ένα παράδειγμα για κάθε μέρος του λόγου (βλ. Παρουσίαση ενότητας) και εξηγεί στους μαθητές ότι καθώς τα νέα ελληνικά είναι η εξέλιξη των αρχαίων ελληνικών, όπως στα νέα έτσι και στα αρχαία έχουμε τα διάφορα μέρη του λόγου.

Βοηθητικές στην παρουσίαση των εννοιών είναι και οι αντίστοιχες διαφάνειες του Power Point της ενότητας που περιλαμβάνουν τα μέρη του λόγου και τις πτώσεις.

Στον πίνακα μπορεί να αναπαραστήσει σχεδιαγραμματικά τα παρεπόμενα του ρήματος ή χρησιμοποιεί την αντίστοιχη σελίδα του βιβλίου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η:

Ο καθηγητής βάζει τους μαθητές να παρατηρήσουν τις λέξεις του κειμένου.

Παρατηρείτε κάτι περίεργο στις λέξεις;

Τι είναι αυτά πάνω από τα γράμματα;

Προβάλλει την ιστορία με τις γάτες και τις τρεις αδερφές και εξηγεί την λειτουργία των τόνων και των πνευμάτων. Επίσης, εξηγεί τους κανόνες τονισμού μέσω του Power Point.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Η:

Ο καθηγητής χωρίζει τους μαθητές σε 4 ομάδες των 5 ατόμων. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει ένα τμήμα του κειμένου της ενότητας που έχει οριοθετηθεί από τον καθηγητή και χωρίζουν τις λέξεις σε 2 κατηγορίες. Στην 1η κατηγορία θα βάλουν τις λέξεις που έχουν οξεία και στην 2η κατηγορία τις λέξεις που παίρνουν περισπωμένη.

Στην συνέχεια κάθε ομάδα μέσα σε 5’ θα πρέπει να προετοιμαστεί και να είναι έτοιμα τα μέλη να αιτιολογήσουν τον τονισμό των λέξεων του αποσπάσματός τους.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΕΔΩ ΑΝΟΙΓΜΑ/ΛΗΨΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5Η:

Παιχνίδι τονισμού

Κανόνες!

1. Ο καθηγητής επιλέγει μια λέξη ανά ομάδα και ζητά σε 1’ να αιτιολογήσουν τον τονισμό της.

2. Όποια ομάδα απαντήσει πρώτη και σωστά παίρνει έναν βαθμό.

3. Εάν απαντήσει λάθος, τότε δίνεται το δικαίωμα σε άλλη ομάδα να πάρει το λόγο και να δώσει την απάντησή της.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α’ Γυμνασίου, Βιβλίο Μαθητή (Ι.Ε.Π., 2015)

Φρυδάκη, Ε., (2009)«Η Διδασκαλία στην Τομή της Νεωτερικής και της Μετανεωτερικής Σκέψης»Αθήνα: Κριτική

Λεζέ Μαρίνα,

Φιλόλογος, ΠΕ02

 

Δείτε επίσης:ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ -Α’ ΜΕΡΟΣ