ΒΡΕΣ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

 

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε τυπικής ανάπτυξης μαθητές προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Εκμάθηση χρωμάτων

Απόκτηση των δεξιοτήτων της διάκρισης και της ταύτισης

Βελτίωση της λεπτής κινητικότητας

Ανάπτυξη της ικανότητας συγκέντρωσης- επικέντρωσης της προσοχής

ΥΛΙΚΑ

1. Χάρτινο κουτί

2. Χρωματιστά γλωσσοπίεστρα

3. Καθαριστικά πίπας για χειροτεχνίες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η διαδικασία βασίζεται στην τεχνική της μίμησης με την παρουσία προτύπου.

1.Η εκπαιδευτικός κατονομάζει ένα ένα τα χρώματα με παράλληλη δακτυλοδειξία των αντίστοιχων γλωσσοπιέστρων και παράθεση παραδειγμάτων από αντικείμενα της καθημερινής ζωής (κίτρινο λεμόνι, πορτοκαλί μανταρίνι).

2. Στη συνέχεια προχωρεί στην ανά χρώμα αντιστοίχηση – ταύτιση των γλωσσοπίεστρων με τα καθαριστικά πίπας και ζητά από το παιδί να την παρατηρήσει και να κάνει το ίδιο στο ίδιο χρόνο (συγχρόνως).

3. Έπειτα η εκπαιδευτικός τοποθετεί γλωσσοπίεστρα και πίπες στις σχισμές της κατασκευής (στο σωστό χρώμα) και ζητά από το παιδί να την μιμηθεί και να πράξει το ίδιο.

4. Μετά από πολλές επαναλήψεις το παιδί ολοκληρώνει την δραστηριότητα χωρίς την παρουσία του προτύπου.

 

ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΕΝ ΕΡΓΩ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ