ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Γ’

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1100 ΕΩΣ ΤΟ 800 π.Χ.

 

ΟI ΜΕΤΑΒΑΤIΚΟI ΧΡΟΝΟI

Η ενότητα διδάχθηκε με τον τρόπο που ακολουθεί σε μία διδακτική ώρα σε μαθητές Ειδικού Γυμνασίου.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Μαθητές της Α΄ Γυμνασίου τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής Αγωγής καθώς και σε μαθητές της Δ΄ Δημοτικού.

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ:

Οι μαθητές τόσο της Γενικής όσο και της Ειδικής αγωγής να κατανοήσουν τον ελληνικό κόσμο από το 1100 έως το 800 π.Χ. Μέσα από τις ομάδες εργασίας οι εκπαιδευτικοί θα αντιληφθούν το κατά πόσο οι μαθητές κατανόησαν τα όσα διδάχτηκαν και οι μαθητές θα εξοικειωθούν περισσότερο ομαδοσυνεργατικά.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ:

Ξεκινώντας ο εκπαιδευτής το μάθημα καλωσορίζει τους μαθητές και κάνει μια σύντομη εμπλουτισμένη εισήγηση με τι θα ασχοληθούν στην επόμενη διδακτική ώρα.

Ο εκπαιδευτής κάνει μία σύντομη αναδρομή του προηγούμενου μαθήματος και εξηγεί στους μαθητές ποια είναι τα βασικά στοιχεία της νέας ενότητας που έχει να κάνει με τους ιστορικούς χρόνους.

Στη συνέχεια τους μοιράζει το παρακάτω σχεδιάγραμμα για να κατανοήσουν ευκολότερα τη συγκεκριμένη ενότητα .

Αφού οι μαθητές κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μαθήματος στη συνέχεια ο εκπαιδευτής προχωρά στην ανάθεση ομαδικών εργασιών.

Με αυτόν τον διαδραστικό τρόπο και με τη βοήθεια του σχεδιαγράμματος οι μαθητές θα αντιληφθούν ευκολότερα και μόνοι τους τα βασικά χαρακτηριστικά των μεταβατικών χρόνων.

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ

ΚΕΦΑΛΑIΟ Γ’

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1100 ΕΩΣ ΤΟ 800 π.Χ.

ΟI ΜΕΤΑΒΑΤIΚΟI ΧΡΟΝΟI

Α) Περίοδος κρίσης

1100 -950 π.Χ

Μείωση πληθυσμού

Ενασχόληση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία

Επίκεντρο η οικογένεια

Β) Περίοδος ανάκαμψης

10ος αιώνας και μετά

Πνευματική αναγέννηση

Αύξηση πληθυσμού

Ανάπτυξη τεχνολογίας

Γ) Διαμόρφωση φυλετικών κοινοτήτων

12Ος αιώνας π.Χ

Εγκαθίστανται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας

Η γεωγραφική θέση τους επηρεάζει τις μετακινήσεις τους

Δ) Πρώτος ελληνικός αποικισμός

Αιολείς, Ίωνες και Δωριείς κατευθύνονται στη Μικρά Ασία

Η μετανάστευση δεν έγινε με τρόπο οργανωμένο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1) Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες και καλούνται να σκεφτούν λόγους για τους οποίους αναγκάζονται να μεταναστεύσουν οι άνθρωποι σήμερα. Αφού συζητήσουν ομαδικά στο τέλος, εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενοι καταγράφουν τις απόψεις όλων των μελών.

2) Με τη χρήση ενός χάρτη σε φωτοτυπία και τριών διαφορετικών χρωμάτων αναθέτουμε στους μαθητές να σχεδιάσουν την πορεία του κάθε ελληνικού φύλου προς τη Μικρά Ασία.

3) Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν να υποδυθούν ρόλους. Φαντάζονται ότι είναι ένα από τα τρία φύλα και βρίσκονται στην περίοδο της μετανάστευσης. Οι μαθητές αυτοσχεδιάζουν και καλούνται να σκεφτούν τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν στη νέα τους πατρίδα και τρόπους επίλυσής τους. Κάποιοι θα αναλάβουν να εκφράσουν την αντίρρησή τους για τη μετακίνησή τους επιχειρηματολογώντας και οι υπόλοιποι θα αναλάβουν να στηρίξουν ότι η επιλογή της μετανάστευσης είναι η μόνη λύση.

Μπάτζιου Σταματούλα

Φιλόλογος, M.Ed. Επιστήμες της Αγωγής

Δείτε επίσης :ΜYΚΗΝΑΪΚΗ ΘΡΗΣΚΕIΑ ΚΑI ΤΕΧΝΗ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Κατσουλάλος, Θ., Καρυώτη, Ι., Λένα, Μ. & Κατσαρού, Χ. (2014)Στα Αρχαία χρόνια. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος»

Κατσουλάκος, Θ.,Κοκκορού-Αλευρά, Γ., &Σκουλάτος, Β. (2011). Αρχαία Ιστορία.Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων «Διόφαντος»