ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ)

Γνωρίζοντας την αξία της παρατήρησης στην ειδική αγωγή παραθέτουμε ένα παράδειγμα αξιοποίησης της Παιδαγωγικής Αξιολόγησης για τη δημιουργία ενός Άτυπου Εργαλείου Αξιολόγησης της συμπεριφοράς. Η αξιολόγηση που ακολουθεί έχει κατασκευαστεί για τις ανάγκες του άρθρου.

Μελετώντας την Παιδαγωγική Αξιολόγηση της Μ. Γ διαβάζουμε τα εξής:

Η Μ.Γ. είναι 5 ετών  και φοιτά σε Ειδικό Νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με το ιστορικό είναι ιδιαίτερα ανήσυχη κινητικά, αδυνατεί να ακολουθήσει οδηγίες και εντολές, βρίσκεται σε ένταση και χαλαρώνει μόνο μέσω αισθητηριακής εκτόνωσης (δαγκώνει αντικείμενα), δεν έχει αναπτύξει τον λόγο και δυσκολεύεται να εκφράσει ακόμα και απλές επιθυμίες. Χρειάζεται συνεχή καθοδήγηση, δεν ανταποκρίνεται στο κάλεσμα του ονόματός της, δεν επιδιώκει να κάνει επαφή με τους ενήλικες που βρίσκονται στον ίδιο χώρο μαζί της.

Η Μ. Γ. τρώει μη φαγώσιμα πράγματα όπως πλαστελίνες, είναι σε διαρκή ένταση και δεν μπορεί να ακολουθήσει τους ρυθμούς της ομάδας. Υπάρχουν συναισθηματικές δυσκολίες, διάχυτα αναπτυξιακά προβλήματα και ελλείψεις στην αισθητηριακή ολοκλήρωση.

Η Μ. Γ. δείχνει να διαθέτει καλό νοητικό δυναμικό και δυνατότητες εξέλιξης τόσο μαθησιακά όσο και ψυχοκινητικά εφόσον υποστηριχθεί σε σταθερή και μόνιμη φάση από το κατάλληλο πλαίσιο Ειδικής Αγωγής. Εκτιμάται ότι στο Ειδικό Νηπιαγωγείο θα υποστηριχθεί από το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό προσωπικό του Σχολείου σε όλους τους τομείς που χρειάζονται. Έτσι, η πρόταση της Αξιολόγησης της μαθήτριας Μ. Γ. σύμφωνα με τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές της ανάγκες είναι η φοίτησή της σε Ειδικό Νηπιαγωγείο και η επαναξιολόγηση κατά την μετάβαση στο Δημοτικό.

Στη συμπλήρωση της κλίμακας ΦΑΝ-Β για εκπαιδευτικούς περιγράφονται δυσκολίες στο συναισθηματικό κομμάτι, στοιχεία Ελλειμματικής προσοχής και Υπερκινητικότητας και Διάχυτα Αναπτυξιακά προβλήματα.

Για την συλλογή περισσότερων στοιχείων για τις σχολικές δεξιότητες της μαθήτριας θα σχεδιάσουμε ένα πρωτόκολλο παρατήρησης για τον τομέα συμπεριφοράς της Μ.Γ.

ΈΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

 

Παρακαλούμε να απαντήσετε στις ερωτήσεις όσο καλύτερα μπορείτε ακόμα και αν κάποιες δεν φαίνονται να ταιριάζουν στο παιδί. Για κάθε ερώτηση που περιγράφει το παιδί τώρα ή μέσα στους προηγούμενους 2 μήνες παρακαλούμε συμπληρώστε:

0= δεν ταιριάζει καθόλου (απ’ οσο ξέρετε)

1= ταιριάζει κάπως ή μερικές φορές

2= ταιριάζει πολύ ή πολύ συχνά

Πατήστε ΕΔΩ για να εκτυπώσετε το Άτυπο Εργαλείο Αξιολόγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τις σχολικές επιδόσεις προτείνουμε:

Συμπληρωματική – Περιγραφική Έκθεση:

 

  • Πως είναι οι σχέσεις του παιδιού με τους συμμαθητές του:
  • Πως είναι οι σχέσεις του παιδιού μαζί σας:
  • Περιγράψτε τα δυνατά του σημεία – ενδιαφέροντα:
  • Τι σας ανησυχεί για τον/την μαθητή/τρια σας:

Πιστεύουμε, ότι αυτή η Άτυπη Αξιολόγηση που μόλις περιγράψαμε θα δώσει πληροφορίες για τη μαθησιακή επίδοση της μαθήτριας, το ψυχοκοινωνικό της προφίλ για την καλύτερη ενημέρωση των αδυναμιών της και έτσι θα  ανιχνευτούν οι εκπαιδευτικές, ψυχοκοινωνικές  της ανάγκες για την γενική εικόνα και συμπεριφορά της.

 

Η παρούσα εκπαιδευτική πρόταση παρουσιάστηκε στα πλαίσια εκπόνησης εργασίας του Ετήσιου Σεμιναρίου : ”Αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή’ από την Εκπαιδευτική Ένωση και την ομάδα Εκπαίδευση Δίχως Όρια.

 

Δείτε επίσης: Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 

Τζουλιαδάκη  Ευαγγελία,

Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής  (ΠΕ60 ΕΑΕ)

2ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Ηρακλείου