ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Όπως είναι γνωστό τα άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες εμφανίζουν κατά κύριο λόγο αδυναμίες στη λειτουργία της μνήμης εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, δυσκολεύονται στην αποκωδικοποίηση, απομνημόνευση και ανάκληση πληροφοριών. Για τον λόγο αυτό, μια από τις βασικές προϋποθέσεις της επιτυχημένης διδασκαλίας είναι η Διαφοροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού.

Η λεγόμενη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία έχει στόχο να αναγνωρίσει τις αδυναμίες των μαθητών και μέσα από δραστηριότητες εξάσκησης να προσπαθήσει ώστε οι μαθητές αυτοί να αμβλύνουν τις δυσκολίες τους και να μπορούν απρόσκοπτα να ακολουθήσουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας ανάλογα με την τάξη στην οποία ανήκουν (Παντελιάδου, 2007).

Το παρόν σχέδιο μαθήματος αφορά τη διδασκαλία της 1ης ενότητας των Αρχαίων Ελληνικών της Α’ Γυμνασίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του τρέχοντος αναλυτικού προγράμματος.

Η πρώτη ενότητα έχει στόχο να φέρει τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό ώστε να αντιληφθούν τη στενή σχέση του αρχαίου με τον νέο ελληνικό πολιτισμό.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΑΦΟΡΜΗΣΗ

1) Power Point όπου δείχνει μια τριήρη και ένα σύγχρονο ελληνικό πλοίο. ΑΝΟΙΓΜΑ/ΛΗΨΗ

2) Θέλουμε οι μαθητές να αντιληφθούν ότι όπως το σύγχρονο πλοίο είναι η εξέλιξη του αρχαίου και όχι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό, έτσι και τα νέα ελληνικά είναι η εξέλιξη των αρχαίων ελληνικών

3) Ερωτήσεις:

Ποια σχέση έχουν αυτά τα δύο πλοία μεταξύ τους;

Έχουν κοινά στοιχεία;

Ποιες είναι οι διαφορές τους;

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ένα είναι η εξέλιξη του άλλου;

 

1Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

1) Power Point με την τριήρη και το σύγχρονο πλοίο. Κάτω από τα πλοία είναι ανακατεμένες οι λέξεις-φράσεις που δίνει το σχολικό βιβλίο και δικές μας λέξεις ομόρριζες των αρχαίων.

2) Τα παιδιά καλούνται να αντιστοιχίσουν τις λέξεις στο καράβι που ταιριάζουν ανάλογα με το εάν είναι αρχαία ή νέα ελληνικά.

3) Ερωτήσεις:

Γνωρίζετε κάποια από αυτές τις λέξεις-φράσεις που είναι μέσα στην τριήρη;

Γνωρίζετε τι σημαίνουν;

 

2Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

1) Χρησιμοποιούμε τις αρχαίες ελληνικές λέξεις και φράσεις του βιβλίου και τη νεοελληνική τους μετάφραση.

2) Τα παιδιά θα πρέπει να αντιστοιχίσουν την αρχαία λέξη με τη νεοελληνική της σημασία.

 

3Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

1) Σε ειδικές καρτέλες γράφουμε τις αρχαίες εκφράσεις και σε άλλες καρτέλες την νεοελληνική τους σημασία.

2) Χωρίζουμε τους μαθητές σε 2 ομάδες.

3) Κάθε ομάδα θα πρέπει να αντιστοιχίσει σωστά τις καρτέλες.

 

 

Tips: Μπορείτε να βρείτε περισσότερες εκφράσεις της αρχαίας ελληνικής με την νεοελληνική τους σημασία για να είναι πιο ενδιαφέρουσα η δραστηριότητα και να μάθουν περισσότερες εκφράσεις τα παιδιά.

 

 

Ενδεικτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εξής εκφράσεις:

Αντίπαλον δέος = αντίπαλος, αντίπαλη παράταξη. Ισορροπία προερχόμενη από το φόβο των δυο αντιπάλων.

Αρχή άνδρα δείκνυσι = η εξουσία αποκαλύπτει τις δυνατότητες του ανθρώπου δείχνει τις ικανότητες και το χαρακτήρα του.

Ασκός του Αιόλου = λέγεται, όταν εμφανίζονται πολλά κακά, σύμφορες.

Άχθος αρούρης = βάρος της γης άχρηστος άνθρωπος που δεν προσφέρει τίποτε.

Αχίλλειος πτέρνα = το αδύνατο σημείο

Βίος αβίωτος = ζωή ανυπόφορη.

Γαία πυρί μειχθήτω = ας καταστραφούν όλα, ας γίνουν όλα τα πάνω κάτω.

Γη και ύδωρ = σύμβολα υποταγής ,πλήρης υποχώρηση.

Δαμόκλειος σπάθη = απειλητικό πράγμα, απειλή.

Διέβην τον Ρουβίκωνα = πήρα μια παράτολμη απόφαση.

Δούρειος Ίππος = επικίνδυνη προσφορά

Δρακόντεια μέτρα = αυστηρά μέτρα, σκληρά μέτρα.

Εξ απαλών ονύχων = από μικρό παιδί, από νηπιακή ηλικία.

“ασυζητητί” = αδιαμφισβήτητα, ανεπιφύλακτα

“αυτολεξεί”= με τις ίδιες ακριβώς λέξεις

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μαθησιακές Δυσκολίες – Βασικές έννοιες και χαρακτηριστικά, Παντελιάδου Σ., Μπότσας Γ. (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Βόλος 2007)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α’ Γυμνασίου, Βιβλίο Μαθητή (Ι.Ε.Π., 2015)

 

Λεζέ Μαρίνα,

Φιλόλογος, ΠΕ02