μουσικη ΚΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΣ

Η θεραπεία μέσω της τέχνης, αποτελεί μια συμπληρωματική εναλλακτική μέθοδο. Στόχος της είναι η μετατροπή των μη λειτουργικών αυτιστικών συμπεριφορών σε τρόπους έκφρασης, σχετικά, συμβατούς ως προς το κοινωνικό αξιακό σύστημα. Επίσης, γίνεται προσπάθεια εμπλουτισμού των συμπεριφορών με δημιουργικότητα και φαντασία. Γενικότερα, η ανάδειξη της τέχνης ως θεραπευτικό εργαλείο αποσκοπεί στην ανάπτυξη του αισθήματος του εαυτού, στην καλλιέργεια της επικοινωνίας και στην ανάπτυξη των κοινωνικών τους σχέσεων.

ΧΟΡΟΣ

Στη χοροθεραπεία χρησιμοποιούνται πρακτικές όπως η συγχρονισμένη κίνηση, τα ρυθμικά διαδραστικά μοτίβα κίνησης, η μίμηση, που μπορούν να αποτελέσουν δημιουργικές διεξόδους επικοινωνίας για άτομα που ανήκουν στο φάσμα. Έτσι λοιπόν, οι κινητικές δεξιότητες ενσωματώνονται στις επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες και συνθέτουν αρμονικά μια χρήσιμη ολιστική προσέγγιση για την ενίσχυση των τελευταίων. Η καλλιέργεια της κιναίσθησης είναι μια ενδιαφέρουσα πρακτική που μπορεί να βελτιώσει, επίσης, και συναισθηματικά χαρακτηριστικά ατόμων με αυτισμό. Παραδείγματος χάρη, η μίμηση είναι ένας ενδιαφέρων τρόπος ώστε να γίνουν περισσότερα κατανοητά τα συναισθήματα μέσω της κίνησης. Σχετική έρευνα έχει αναδείξει ότι η χοροθεραπεία βελτιώνει, σφαιρικά, την ποιότητα ζωής τους, τη σωματογνωσία, το αίσθημα κοινωνικής αποδοχής και τη διυποκειμενικότητα σε άτομα υψηλής λειτουργικότητας.

Συμπερασματικά, μέσω του χορού το κινούμενο σώμα μπορεί να δράσει συντονισμένα και συνεργατικά και να αναπαράγει εμπειρίες και συναισθήματα μέσω μιας κιναισθητικής σύμπραξης. Σύμφωνα με τον ειδικό Κoff, υπάρχει η δυνατότητα ένα αυτιστικό άτομο να ενσωματώσει τον βιολογικό του εαυτό ως ένα λειτουργικό μέρος της όλης κοινωνικής του ύπαρξης, μέσω του χορού, ανεξάρτητα από τις φυσικές του ικανότητες.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Η μουσική είναι και εκείνη ένα θεραπευτικό εργαλείο που μπορεί βοηθήσει στην ενίσχυση δεξιοτήτων, να αποτελέσει δίαυλο επικοινωνίας και να αγγίξει το συναισθηματικό κόσμο ατόμων που βρίσκονται στο φάσμα. Είθισται, να προσφέρει όμορφες στιγμές ευτυχίας και ηρεμίας.

Οι ήχοι πυροδοτούν το ενδιαφέρον και η μουσική ως φυσικό ερέθισμα ενεργοποιεί το μυοκινητικό σύστημα. Ακόμα και αν υπάρξει δυσκολία στο να ανιχνεύσουμε τα ακριβή συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια της μουσικής μπορούμε να παρατηρήσουμε από τη στάση τους κατά πόσο τούς είναι αρεστό ή όχι κάποιο συγκεκριμένο είδος της. Τη στιγμή εκείνη που γίνονται αντιληπτοί και κατανοητοί οι ήχοι, οι κινητικές και ακουστικές δεξιότητες ενεργοποιούνται. Στην περίπτωση που η μουσική συνοδεύεται με ένα μουσικό όργανο ενεργοποιούνται οι οπτικές δεξιότητες, ενώ η χρήση μουσικών οργάνων από τα ίδια τα φέρνει πιο κοντά στον κόσμο της μουσικής. Επίσης, τα τραγούδια ενισχύουν την έκφραση λόγου. Η ανάπτυξη δημιουργικών ικανοτήτων είναι, και εδώ εμφανής, και αποτελεσματικές όσον αφορά την εξωτερίκευση συναισθημάτων και στην τάση για αυθορμητισμό.

Επιλογικά, αξίζει να αναφερθεί ότι η αξία της μουσικής έγκειται στο γεγονός ότι με τη συμβολή της άτομα που ανήκουν στο φάσμα μπορούν να ανακαλύψουν και να γνωρίσουν τον κόσμο με τη βοήθεια των ήχων, του ρυθμού και της κίνησης. Να μπορούν, τέλος, να έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους και να επικοινωνούν με το περιβάλλον τους μέσω αυτής. Να διαμορφώνουν, δηλαδή, κανάλια επικοινωνίας που θα τους προσφέρουν αγάπη και φροντίδα.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Crane, H. (2015). Music Therapy and the Treatment of Children Diagnosed with Autism Spectrum Disorder.  Lucerna, 2(10), 110-120

Καρτασίδου, Λ. (2004). Μουσική εκπαίδευση στην ειδική παιδαγωγική. Αθήνα: Τυπωθήτω.

Koch, S., C., Mehl, L., Sobanski, E., Seiber, M., & Fuchs, T. (2015) Fixing themirrors: A feasibility study of the effects of dance movement therapy on young adults with autism spectrum disorder. Autism 2015, 19(3) 338–350

Koff, S.R. (2000). Toward a definition of dance education. Childhood Education, 77 (1), 27-32

Lim, H. A., & Draper, E. (2011). The effects of music therapy incorporated with applied behavior analysis verbal behavior approach for children with autism spectrum disorders. Journal of music therapy, 48 (4), 532-550

Martin, M., (2014). Moving on the spectrum: Dance/movement therapy as apotential early intervention tool for children with Autism Spectrum Disorders. The Arts in Psychotherapy, 41, 545–553

 

 

Όλγα Μάμαλη, Φιλόλογος-Ψυχολόγος,

M.Sc. Κλινική Ψυχολογία

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:«Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ»